Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

193 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 780/2010 z dnia 2010-06-17

w sprawie zmiany terminów postępowania określonych w Zaproszeniu do negocjacji celem wyłonienia Inwestora dla Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z zm.: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 r.: Nr 162 poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Dz.U. z 2007 r.: Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.: Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; Dz.U. z 2009 r.: Nr 92 poz. 753) w związku z § 2 Uchwały nr XXI/228/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zasad podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania inwestora zewnętrznego do Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz § 2 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 34, poz. 264 z zm.: z 2009 r.: Dz.U. Nr 127, poz. 1054), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na dokonanie zmiany terminów postępowania ustalonych w Zaproszeniu do negocjacji celem wyłonienia Inwestora dla Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5, który nabędzie udziały Spółki o łącznej wartości do 95 % udziału w kapitale zakładowym, poprzez objecie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki”, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 753/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie Zaproszenia do negocjacji celem wyłonienia Inwestora dla Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” zostały określone terminy postępowania tj. wydawania memorandum, składania i otwarcia ofert.
Memorandum zostało zakupione przez dwa podmioty. Pomimo tego nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym zasadnym jest zmiana terminów i ponowne ogłoszenie o zaproszeniu do negocjacji.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-06-18 15:07:31
data ostatniej aktualizacji: 2010-06-18 15:07:31

Strona odwiedzona 681 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.