Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

193 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 781/2010 z dnia 2010-06-17

w sprawie przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie

Na postawie art. 67 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, zm: Dz.U. z 2006 r.: Nr 143, poz.1032, Dz.U. nr 191, poz.1410, Dz.U. z 2007 r. Nr 166, poz.1172, Dz.U. Nr 181, poz.1290, Dz.U. Nr 176, poz.1240, Dz.U. Nr 123, poz. 849, z 2008 r.: Dz.U. nr 171, poz.1056, Dz.U. nr 234, poz.1570, z 2009 r.: Dz.U. nr 19, poz.100, Dz.U. nr 76, poz.641, Dz.U. nr 98, poz.817, Dz.U. nr 157, poz.1241, Dz.U. nr 219, poz.1707 ) oraz § 1, § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić kontrolę działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie, w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej zakładu.

§ 2.

 1. Okres objęty kontrolą rok 2009 r. i 2010 r. (od stycznia do maja).
 2. Kontrola przeprowadzona będzie w dniach od 18.06.2010 do 02.07.2010 r.

§ 3.

 1. Kontrola zostanie przeprowadzona na podstawie wydanych upoważnień, przez zespół kontrolny w składzie:
  • przewodniczący zespołu kontrolnego-Główny Specjalista ds. Kontroli – Edyta Szturo,
  • członek zespołu kontrolnego – Podinspektor w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Jerzy Sawicki,
 2. Upoważnia się zespół kontrolny do przejęcia dokumentacji finansowo-księgowej i prawnej kontrolowanego zakładu w taki sposób, iż Dyrektor i Główny Księgowy jednostki przekażą protokolarnie w/w dokumentację kontrolerom, która zostanie następnie zdeponowana w szafie i dostęp do niej będą miały tylko osoby kontrolujące.

§ 4. Wyniki kontroli SP ZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie przedstawione zostaną Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 67 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej oraz § 1, § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego zostanie przeprowadzona kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej zakładu w 2009 i 2010 r.

data opublikowania: 2010-06-18 15:07:31
data ostatniej aktualizacji: 2010-06-18 15:07:31

Strona odwiedzona 554 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.