Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

194 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 785/2010 z dnia 2010-06-24

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/340/2010 Rady Powiatu z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 302 459,17 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:

 • dział 600- Transport i łączność - 302 459,17 zł
  • rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - 302 459,17 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 470 321,62 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600- Transport i łączność - 461 421,62 zł
   • rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - 461 421,62 zł
  • dział 750-Administracja publiczna - 8 000,00 zł
   • rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 8 000,00 zł
  • dział 801- Oświata i wychowanie - 900,00 zł
   • rozdziale 80102- Szkoły podstawowe specjalne - 900,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 167 862,45 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600- Transport i łączność - 158 962,45 zł
   • rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - 158 962,45 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 8 000,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 8 000,00 zł
  • dział 801- Oświata i wychowanie - 900,00 zł
   • rozdziale 80102- Szkoły podstawowe specjalne - 900,00 zł

§ 3. W Uchwale Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 733/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 741/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 749/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 750/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 752/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 757/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 758/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.04.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 762/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 772/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 776/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 777/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 782/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.06.2010 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 777/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 783/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.06.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 2.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami z 09.06.2010 r., znak: ZD.AD.0716-34/10, zgodnie z którym zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, § 6610- Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 158 962,45 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę w tym samym dziale, rozdziale i § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana spowodowana jest inwestycją na ul. Mieszka I w Gryfinie. Dysponent środków- Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami.
 2. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami z 16.06.2010 r., znak: ZD.AD.0716-39/10, zgodnie z którym zwiększa się dochody Powiatu Gryfińskiego w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, § 2710- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o 67 459,17 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale i § 4270- Zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na przebudowę chodników na ulicach powiatowych w mieście Gryfino, zgodnie z Porozumieniem zawartym 22.07.2009 r. z Gminą Gryfino. Dysponent środków- Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami.
 3. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami z 17.06.2010 r., znak: ZD.AD.0716-40/10, zgodnie z którym zwiększa się dochody Powiatu Gryfińskiego w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, § 2310- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 150 000,00 zł i w § 6610-Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 85 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o 150 000,00 zł planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale i § 4270- Zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1425Z Czachów-Żelichów-Stare Łysogórski, na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 125 do miejscowości Żelichów włącznie (Umowa z dnia 25.03.2010 r. z Gminą Cedynia) oraz o 85 000,00 zł w § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1430Z Czachów-Radostów-Michałów, w miejscowości Radostów (Umowa z dnia 20.05.2010 r. z Gminą Cedynia). Dysponent środków- Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami.
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne, § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o 900,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiany związane są z koniecznością przeprowadzenia rocznej kontroli sprawności technicznej elementów obiektu instalacji i przewodów kominowych.
 5. Porozumieniem z dnia 15 czerwca 2010 r. zawartym z Gminą Gryfino w sprawie wspólnej organizacji Obchodów Święta Policji i partycypacji w kosztach, w związku z tym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 8 000,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-06-30 10:21:27
data ostatniej aktualizacji: 2010-06-30 10:21:27

Strona odwiedzona 621 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.