Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

194 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 786/2010 z dnia 2010-06-24

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie

Na podstawie art. 36a ust. 14 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz.791, Nr 120, poz. 818, Nr 180 poz. 1280 i Nr 181 poz. 1292; z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219 poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedłuża się powierzenie stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie Pani Jolancie Majewskiej na 5 lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2015 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu – Wojciech Konarski
Członek Zarządu – Jerzy Miler
Członek Zarządu – Maciej Racinowski
Członek Zarządu – Jan Podleśny
Członek Zarządu – Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z procedurą określoną w ustawie o systemie oświaty, kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu lub przedłuża się powierzenie stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej placówki oraz w uzgodnieniu z kuratorem oświaty.

Po uzyskaniu wymaganych opinii, w związku z dotychczasowym sumiennym wypełnianiem obowiązków uzasadnione jest przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie Pani Jolancie Majewskiej na kolejne 5 lat szkolnych.

data opublikowania: 2010-06-30 10:21:27
data ostatniej aktualizacji: 2010-06-30 10:21:27

Strona odwiedzona 683 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.