Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

195 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 792/2010 z dnia 2010-06-30

w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 748/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.03.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 759/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.04.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 773/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.05.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,

załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 777/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą zwiększa się:
  • plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 186 800,00 zł (dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne – 6 000,00 zł oraz dotacje z Gminy Widuchowa 70 000,00 zł i z FOGR Województwa Zachodniopomorskiego 110 800,00 zł na zadania własne w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe), zwiększenie dochodów w kwietniu o 6 000,00 zł i w listopadzie o 180 800,00 zł,
  • plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 180 800,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 6 000,00 zł (zwiększenie transzy w czerwcu).
 2. Uchwałą Nr 783/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.06.2010 w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 368 377,79 zł (dotacje celowe z budżetu państwa na zadania na podstawie porozumień w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 276 500,00 zł, dotacje z Gminy Mieszkowice 1 000,00 zł na zadania własne w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 90 877,79 zł na zadania własne w dziale 801-Oświata i wychowanie), zwiększenie dochodów w maju o 91 877,79 zł i w czerwcu o 276 500,00 zł,
  • zwiększa się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 2 750,00 zł, zwiększenie dochodów w czerwcu,
  • zwiększa się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 3 850,00 zł, zwiększenie dochodów w czerwcu,
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 1 000,00 zł (zwiększenie transzy w czerwcu),
  • zwiększa się plan wydatków ZSP Nr 1 w Chojnie o 90 877,79 zł (zwiększenie transzy w czerwcu o 57 108,03 zł, we wrześniu o 11 800,71 zł i w grudniu o 21 969,05 zł),
  • zwiększa się plan wydatków SOSW w Chojnie o 2 750,00 zł (zwiększenie transzy w czerwcu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 276 500,00 zł (zwiększenie transzy w czerwcu),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 3 850,00 zł (zwiększenie transzy w lipcu).
 3. Uchwałą Nr 785/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.06.2010 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą zwiększa się:
  • plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 302 459,17 zł (dotacje celowe z gmin na zadania własne w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe), zwiększenie dochodów w październiku o 150 000,00 zł, w listopadzie o 85 000,00 zł oraz w grudniu o 67 459,17 zł,
  • plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 302 459,17 (zwiększenie transzy w październiku o 150 000,00 zł, w listopadzie o 85 000,00 zł oraz w grudniu o 67 459,17 z).
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w czerwcu o 92 348,87 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w kwietniu.
 5. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w czerwcu o 161 900,00 zł, w lipcu o 159 500,00 zł i w sierpniu o 137 100,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w maju o 22 400,00 zł i transz we wrześniu o 74 510,92 zł, październiku o 140 086,83 zł, listopadzie o 120 500,00 zł oraz w grudniu o 101 002,25 zł. Zmian dokonuje się w związku z wypłatą zwiększonych (w porównaniu do planowanych) składek na ubezpieczenie zdrowotne osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
 6. Wnioskiem Skarbnika Powiatu, zgodnie z którym zwiększa się Starostwu Powiatowemu w Gryfinie transzę w lipcu o 989 237,00 zł, w sierpniu o 587 221,93 zł, we wrześniu o 587 221,93 zł i w październiku o 307 221,94 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz w kwietniu o 989 237,00 zł i w maju o 1 481 665,80 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-07-01 14:20:14
data ostatniej aktualizacji: 2010-07-01 14:20:14

Strona odwiedzona 671 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.