Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

198 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 796/2010 z dnia 2010-07-15

w sprawie złożenia oświadczenia dotyczącego trwałości projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 32 ust.1 i ust. 2 pkt. 1 i pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zarząd Powiatu w Gryfinie oświadcza co następuje:
  1. W przypadku nie podpisania przedłużenia umowy zlecającej zadanie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju, ze Stowarzyszeniem "Dom z Sercem" w Trzcińsku – Zdroju, podejmuje w ramach obowiązującego porządku prawnego działania w celu zapewnienia trwałości projektu, którego Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Poddziałanie 5.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego, w terminie pięciu lat od zakończenia realizacji projektu, tj. nie dokonywania w nim zasadniczych modyfikacji:
   • mających wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji, w tym powodujących nieutrzymanie jego rezultatów lub powodujących uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez Beneficjenta oraz
   • wynikających ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.

§ 2. Uchwała traci moc z chwilą ponownego podpisania umowy realizacji zadania prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju, ze Stowarzyszeniem "Dom z Sercem" w Trzcińsku – Zdroju,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu – Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu – Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu – Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Stowarzyszenie "Dom z Sercem" w Trzcińsku – Zdroju prowadzące Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju, aplikuje o dofinansowanie z RPOWZ / Oś 5 - turystyka, kultura i rewitalizacja / Poddziałanie 5.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na nw. remonty w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju:

 • elewacji budynków
 • wymiany ogrodzenia terenu dps
 • wymiany oświetlenia zewnętrznego terenu dps
 • rekultywacji terenu parku dps
 • wymiany przyłącza energetycznego.

Jednym z warunków przyznania dofinansowania jest zobowiązanie Wnioskodawcy do wskazania i opisania we Wniosku miejsca, w którym projekt będzie realizowany, a także złożenia oświadczenia, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością w celach realizacji projektu na okres realizacji oraz minimum 5 lat od daty zakończenia projektu, tj do 2018 roku. W związku z tym, iż podpisana umowa pomiędzy Powiatem Gryfino, a Stowarzyszeniem „Dom z Sercem” w Trzcińsku – Zdroju zlecająca prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju jest czasowa i kończy się z dniem 31.12.2012 roku, niezbędne jest zapewnienie właściciela nieruchomości, tj. Powiatu Gryfino, iż w przypadku nie przedłużenia umowy zlecającej prowadzenie DPS, zobowiązania wynikające z podpisanej umowy dofinansowującej remonty w budynkach i terenie opisanych wyżej, przejmie Powiat Gryfino, lub inna jednostka której Powiat Gryfino zleci zadanie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.

data opublikowania: 2010-07-20 11:55:46
data ostatniej aktualizacji: 2010-07-20 11:55:46

Strona odwiedzona 585 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.