Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

199 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 806/2010 z dnia 2010-07-29

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie

Na podstawie art. 36a ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 64 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219 poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320) oraz § 1 ust. 1, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.

§ 2.

 1. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
 2. Informacja o ogłoszeniu konkursu, o którym mowa w § 1, stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały, zostanie zamieszczona:
  1. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4,
  2. na stronie internetowej Powiatu Gryfińskiego,
  3. w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
  4. w dzienniku Pomorza Zachodniego "Głos Szczeciński".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu ― Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu ― Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu ― Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu ― Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu ― Marek HipszUZASADNIENIE

Przepisy art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póżn. zm.) stanowią odpowiednio m.in. że:

 1. stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę;
 2. kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu.

Zgodnie z art. 5c pkt 2 powołanej ustawy, w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone m.in. w art. 36a ust. 1 i 2 – wykonuje zarząd powiatu.

Ponieważ, z dniem 31 sierpnia 2010 r. upływa okres powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, w związku z tym zachodzi potrzeba podjęcia przez Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwały w tej sprawie.

Podjęcie przedmiotowej uchwały nie wywołuje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu Powiatu Gryfińskiego.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-07-30 12:14:01
data ostatniej aktualizacji: 2010-07-30 12:14:01

Strona odwiedzona 576 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.