Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

199 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 810/2010 z dnia 2010-07-29

w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 748/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.03.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 759/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.04.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 773/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.05.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 792/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,

załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 798/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.07.2010 w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 222 677,88 zł (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zadania własne w dziale 801-Oświata i wychowanie projekt Staże hotelarzy-Leonardo da Vinci), zwiększenie dochodów w lipcu,
  • zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 170 403,50 zł (aneks do umowy dotyczącej projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego…..”), zmniejszenie dochodów w kwietniu,
  • zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 5 750,00 zł, zwiększenie dochodów w czerwcu,
  • zwiększa się plan dochodów Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o 6 291,84 zł, zwiększenie dochodów w czerwcu,
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 20 766,29 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w czerwcu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 139 173,67 zł (zwiększenie transzy w lipcu),
  • zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 66 133,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w maju),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 5 750,00 zł (zwiększenie transzy w sierpniu),
  • zwiększa się plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o 6 291,84 zł (zwiększenie transzy w lipcu).
 2. Uchwałą Nr 799/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.07.2010 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 14 000,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w czerwcu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 14 000,00 zł (zwiększenie transzy w lipcu).
 3. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się jednostce transzę w lipcu o 276 500,00 zł (środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) i w sierpniu o 70 000,00 zł (środki własne), przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w czerwcu o 276 500,00 zł i w lipcu o 70 000,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-07-30 12:31:31
data ostatniej aktualizacji: 2010-07-30 12:31:31

Strona odwiedzona 525 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.