Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

199 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 812/2010 z dnia 2010-07-29

w sprawie powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Nowym Czarnowie

Na podstawie art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) w związku z § 5 uchwały Nr XLIII/370/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 08 lipca 2010r. w sprawie likwidacji samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Nowym Czarnowie, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się z dniem 30 lipca 2010r. na stanowisko likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Nowym Czarnowie Jerzego Piwowarczyka, który jednocześnie będzie pełnił funkcję kierownika zakładu.

§ 2. Do zadań likwidatora należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw finansowo – majątkowych:
  1. sporządzenie inwentaryzacji mienia likwidowanej jednostki na dzień zakończenia działalności jednostki,
  2. zamknięcie rachunku bankowego jednostki na dzień zakończenia działalności jednostki,
  3. sporządzenie bilansu zamknięcia na dzień zakończenia działalności jednostki.
 2. W zakresie dokumentacji:
  1. przygotowanie i przekazanie wszelkiej dokumentacji jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. przygotowanie dokumentacji pracowniczej do przekazania właściwym podmiotom, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. W zakresie innych czynności:
  1. windykacja wymagalnych wierzytelności, które w czasie trwania procesu likwidacji okażą się ściągalne,
  2. zaspokojenie zobowiązań finansowych jednostki w ramach posiadanych środków finansowych,
  3. sporządzenie zestawienia wierzytelności, które do daty zakończenia czynności likwidacyjnych nie zostaną ściągnięte,
  4. sporządzenie wykazu niezaspokojonych zobowiązań jednostki,
  5. sporządzenie i przekazanie Zarządowi Powiatu w Gryfinie dokumentacji z przeprowadzonej likwidacji jednostki, określonej w ust. 1 pkt a, c, ust. 3 pkt c, d,
  6. przedstawienie Zarządowi Powiatu w Gryfinie sprawozdania z przeprowadzonej likwidacji, w tym sprawozdania finansowego,

§ 3. Likwidator nie może bez zgody Zarządu Powiatu w Gryfinie zaciągać nowych zobowiązań.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu – Wojciech Konarski
Członek Zarządu – Jerzy Miler
Członek Zarządu – Jan Podleśny
Członek Zarządu – Maciej Racinowski
Członek Zarządu – Marek HipszUZASADNIENIE

W dniu 08 lipca 2010r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę w sprawie likwidacji samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Nowym Czarnowie.

W związku z powyższym konieczne jest powołanie likwidatora Zakładu.

data opublikowania: 2010-07-30 12:40:16
data ostatniej aktualizacji: 2010-07-30 12:40:16

Strona odwiedzona 702 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.