Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

200 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 817/2010 z dnia 2010-08-04

w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu "Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 753, Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675), Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin Konkursu "Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 443/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Konkursu „Wyróżnienie Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu”.


 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Obowiązujący dotychczas Regulamin Konkursu "Wyróżnienie Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu" został zmodyfikowany.
Zmieniona została nazwa Konkursu – "Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu". Adekwatnie do zmiany nazwy wprowadzono zapis o przyznawanej nagrodzie finansowej dla laureatów Konkursu w kwocie 3 tys. złotych.
Ponadto, wprowadzono wzory wniosków o przyznanie nagrody w poszczególnych kategoriach. Zmniejszono katalog kategorii do czterech: „Kultura”, „Sport”, „Inicjatywa Społeczna”, „Pracodawca Roku”. Zmieniono regulamin prac Kapituły (m.in. wykreślono zapis o Komisji Skrutacyjnej). Rozszerzono katalog podmiotów mogących zgłaszać kandydatów do Nagrody.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-08-06 13:36:03
data ostatniej aktualizacji: 2010-08-06 13:36:03

Strona odwiedzona 1046 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.