Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

203 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 830/2010 z dnia 2010-08-26

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu dla 120 osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie.

Na podstawie: Art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.( t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, Nr 202, poz.1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, Nr 223, poz. 1458, z 2010r.Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.229, Nr 65, poz.554, Nr 81, poz. 527, Nr 125 poz.842 ) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873; Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; Dz. U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 94 poz. 651; Dz. U. z 2008 r. Nr 209 poz. 1316; Dz. U. z 2009 r. Nr 22 poz. 120, Nr 19 poz. 100, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz.146) w związku z Uchwałą Nr XXXVII/333/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2010. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu dla 120 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Z dniem 31 grudnia 2010r. upływa termin na który zlecono zadanie prowadzenia Domu Pomocy w Moryniu, Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie.
W związku z tym Zarząd Powiatu w Gryfinie jest zobowiązany ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego powiatu polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu dla 120 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
Komunikat o ogłoszeniu konkursu ukaże się, na stronie internetowej powiatu gryfińskiego, w BIP-ie oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Ogłoszenie konkursu jest zgodne z treścią Uchwały Nr XXXVII/333/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2010.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-08-31 10:40:58
data ostatniej aktualizacji: 2010-08-31 10:40:58

Strona odwiedzona 503 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.