Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

203 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 832/2010 z dnia 2010-08-26

w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie § 6 ust. 2 i § 8 ust. 2 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26.03.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 2009 r. Nr 48, poz. 1201) oraz uchwały Nr XXXII/308/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 02.07.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26.03.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2009 r. Nr 64, poz. 1755)

Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński na okres od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r., według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyznaje się dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński na okres od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r., według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem § 8 ust. 2 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26.03.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński wraz z późniejszą zmianą – dodatek funkcyjny przyznaje dyrektorom Zarząd Powiatu. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się pod uwagę:

 1. wielkość szkoły – liczbę oddziałów,
 2. warunki organizacyjne,
 3. złożoność zadań wynikających ze statutu szkoły,
 4. wyniki pracy szkoły (dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze)
 5. dbałość o stan techniczny i porządkowo-organizacyjny obiektu.

Zgodnie z zapisem § 6 ust. 2 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26.03.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński, dodatek motywacyjny przyznaje dyrektorom Zarząd Powiatu, z uwzględnieniem szczególnie efektywnego wypełniania zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem w okresie poprzedzającym przyznanie dodatku.

Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, dwa razy w ciągu roku szkolnego:

 • na okres od 1 września do końca lutego,
 • na okres od 1 marca do 31 sierpnia

a jego indywidualna wysokość nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia zasadniczego.

W przypadku dyrektora, który rozpoczyna kadencję Zarząd Powiatu może przyznać dodatek motywacyjny w wysokości do 25%, bez uwzględniania kryteriów, o których mowa w § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1 regulaminu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-08-31 10:42:04
data ostatniej aktualizacji: 2010-08-31 10:42:04

Strona odwiedzona 558 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.