Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

204 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 835/2010 z dnia 2010-09-02

w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie Pana Edwarda Piotrowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki organizacyjnej powiatu

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146, Nr 106 poz. 675) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Pana Edwarda Piotrowskiego, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie do składania w imieniu Powiatu Gryfińskiego oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu w zakresie kierowanej jednostki organizacyjnej powiatu – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.

§ 2. Oświadczenia, o których mowa w § 1, mogą być składane przez Pana Edwarda Piotrowskiego jednoosobowo.

§ 3. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo ustania stosunku pracy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

W związku z powierzeniem Panu Edwardowi Piotrowskiemu stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego od dnia 1 września 2010 r., upoważnienie udzielone poprzedniemu Dyrektorowi utraciło moc.

Udzielenie nowego upoważnienia ma na celu umożliwienie Dyrektorowi SOSW w Chojnie Panu Edwardowi Piotrowskiemu składanie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki organizacyjnej powiatu, którą jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie.

data opublikowania: 2010-09-06 15:10:50
data ostatniej aktualizacji: 2010-09-06 15:10:50

Strona odwiedzona 561 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.