Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

204 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 834/2010 z dnia 2010-09-02

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/340/2010 Rady Powiatu z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 647 700,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 41 700,00 zł
rozdział 75478-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 41 700,00 zł
dział 851-Ochrona zdrowia - 600 000,00 zł
rozdział 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 600 000,00 zł
dział 852-Pomoc społeczna - 6 000,00 zł
rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6 000,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 681 863,83 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 27 719,83 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 3 050,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe -24 669,83 zł

  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 48 144,00 zł
  rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 6 444,00 zł
  rozdział 75478-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 41 700,00 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 600 000,00 zł
  rozdział 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 600 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 6 000,00 zł
  rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6 000,00 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 34 163,83 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 3 050,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 3 050,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 24 669,83 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność -24 669,83 zł

  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6 444,00 zł
  rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 6 444,00 zł

§ 3. W Uchwale Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 733/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 741/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 749/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 750/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 752/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 757/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 758/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.04.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 762/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 772/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 776/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 777/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 782/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.06.2010 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 777/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 783/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.06.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 785/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 798/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.07.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 799/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.07.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 809/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.07.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 818/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04.08.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 825/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.08.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 5.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 456/2010 z 16.08.2010 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2010 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75478-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 2110-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 41 700,00 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Gryfinie na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale i o tę kwotę.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 464/2010 z 19.08.2010 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2010 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, § 2110-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 600 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale i o tę kwotę.
 3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 480/2010 z dnia 24.08.2010 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2010 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, § 2110-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493), tj. na kontynuację w 2010 r. realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz na realizację pogłębionej edukacji dla osób, które uczestniczyły już w tego rodzaju programach i ukończyły je. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale i o tę kwotę.
 4. Wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, w związku z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 3 050,00 zł, z przeznaczeniem na remont korytarza w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie. Dysponent środków - Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych.
 5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej w dziale 801-Oświata i wychowanie plan wydatków jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 24 669,83 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy.
 6. Wnioskiem Z-cy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych jednostki. W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się § 4080-Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby o kwotę 4 552,00 zł (rezygnacja z odejścia na emeryturę funkcjonariusza) i § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 922,00 zł (rezygnacja z umowy zlecenia), a zwiększa o 6 444,00 zł § 3070-Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-09-06 15:10:50
data ostatniej aktualizacji: 2010-09-06 15:10:50

Strona odwiedzona 521 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.