Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

205 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 836/2010 z dnia 2010-09-09

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania własnego powiatu polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu dla 120 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Na podstawie art.15 ust. 2a-2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873; zm. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116,poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; zm. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420,Nr 175, poz. 1462; zm. z 2006 r. Nr 94, poz. 651; zm. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316;zm. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241; zm. z 2010 r. Nr 28,poz. 146),art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) w związku z uchwałą Nr 830/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego powiatu polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu dla 120 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania własnego powiatu polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu dla 120 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w składzie:

 1. Przewodniczący: Marianna Kołodziejska-Nowicka – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie;
 2. Sekretarz: Marcin Bołbot – Konsultant ds. domów pomocy społecznej w PCPR w Gryfinie;
 3. Członkowie:
  1. Jan Podleśny – Członek Zarządu Powiatu;
  2. Izabela Świderek – Skarbnik Powiatu,
  3. Alina Leończyk – Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Mieszkowicach;
  4. Antoni Kluzek – Stowarzyszenie "Pod Dębami";
  5. Aneta Sajdowska – Główny Księgowy PCPR w Gryfinie.

§ 2. Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

Przewodniczący Zarządu – Wojciech Konarski
Członek Zarządu – Jerzy Miler
Członek Zarządu – Jan Podleśny
Członek Zarządu – Maciej Racinowski
Członek Zarządu – Marek HipszUZASADNIENIE

Niniejsza Uchwała określa skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania własnego powiatu polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu dla 120 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena merytoryczno-formalna zgłoszonych ofert, a następnie przedstawienie wyników oceny Zarządowi Powiatu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-09-10 13:04:12
data ostatniej aktualizacji: 2010-09-10 13:04:12

Strona odwiedzona 643 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.