Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

205 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 837/2010 z dnia 2010-09-09

w sprawie przesunięcia środków finansowych między zadaniami realizowanymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 1 Uchwały Rady Powiatu nr XXXIX/349/2010 z dnia 25.02.2010r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2010r. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków ze środków PFRON na zadania:

 • Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych o kwotę 13.000,00zł
 • Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych o kwotę 1.364,86zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ze środków PFRON na zadanie:

 • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 14.364,86zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

W dniu 31.08.2010r. wpłynęło do PCPR pismo z Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie informujące o możliwości przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych w wysokości 14.364,86zł przeznaczonych na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych. Jednocześnie w chwili obecnej PCPR w Gryfinie nie posiada już żadnych środków przeznaczonych na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Na dzień 31.08.2010r. zaległości w realizacji dofinansowań w tym zakresie przekraczają kwotę 15.000,00zł,a nowe wnioski stale napływają.

W związku z powyższym proponuje się dokonać przesunięć między zadaniami w następujący sposób:

 1. Zmniejsza się plan wydatków ze środków PFRON na zadania:
  • Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych o kwotę 13.000,00zł
  • Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych o kwotę 1.364,86zł
 2. Zwiększa się plan wydatków ze środków PFRON na zadanie:
  • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 14.364,86zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważam za w pełni uzasadnione.

data opublikowania: 2010-09-10 13:04:12
data ostatniej aktualizacji: 2010-09-10 13:04:12

Strona odwiedzona 617 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.