Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

205 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 838/2010 z dnia 2010-09-09

w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimna-zjalnych Powiatu Gryfińskiego"

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz § 3 ust. 3 pkt 1 Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/97/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lipca 2007 r. Nr 80, poz. 1271), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję stypendialną do rozpatrywania wniosków o przyznanie Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych w kategoriach: za wybitne wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2009/2010 oraz za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2009/2010.

§ 2. W skład komisji, o której mowa w § 1 wchodzą:

 1. Elżbieta Lorenowicz-Bień – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – przewodniczący komisji,
 2. Monika Baczyńska-Padjasek – pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – członek komisji,
 3. Adam Nycz – przedstawiciel Rady Powiatu w Gryfinie – członek komisji,
 4. Maciej Racinowski – przedstawiciel Rady Powiatu w Gryfinie – członek komisji,
 5. Anna Dreszer-Czaczyk – przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych – członek komisji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu – Wojciech Konarski
Członek Zarządu – Jerzy Miler
Członek Zarządu – Maciej Racinowski
Członek Zarządu – Jan Podleśny
Członek Zarządu – Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 3 pkt 1 Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/97/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego, komisję stypendialną do rozpatrywania wniosków – w składzie pięcioosobowym, powołuje Zarząd Powiatu w drodze uchwały.

W skład komisji wchodzą:

 • naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – przewodniczący,
 • pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – członek,
 • dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Gryfinie – członkowie,
 • przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego – członek.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

data opublikowania: 2010-09-10 13:16:05
data ostatniej aktualizacji: 2010-09-10 13:16:05

Strona odwiedzona 537 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.