Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

205 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 839/2010 z dnia 2010-09-09

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/340/2010 Rady Powiatu z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 80 185,60 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:

 • dział 600-Transport i łączność - 70 485,60 zł
  • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 70 485,60 zł
 • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4 700,00 zł
  • rozdział 75478-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 4 700,00 zł

z tytułu realizacji zadań zleconych:

 • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5 000,00 zł
  • rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 5 000,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 115 440,66 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 70 485,60 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 70 485,60 zł
  • dział 750-Administracja publiczna - 15 000,00 zł
   • rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 15 000,00 zł
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4 700,00 zł
   • rozdział 75478-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 4 700,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 20 255,06 zł
   • rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 20 255,06 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5 000,00 zł
   • rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 5 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 35 255,06 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 15 000,00 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 15 000,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 20 255,06 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność -20 255,06 zł

§ 3. W Uchwale Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 733/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 741/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 749/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 750/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 752/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 757/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 758/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.04.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 762/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 772/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 776/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 777/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 782/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.06.2010 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 777/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 783/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.06.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 785/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 798/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.07.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 799/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.07.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 809/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.07.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 818/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04.08.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 825/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.08.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 834/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 02.09.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 468/2010 z 23.08.2010 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2010 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75478-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 2130-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 4 700,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale i o tę kwotę. Dysponent środków - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 489/2010 z 31.08.2010 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2010 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale i o tę kwotę.
 3. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, znak: ZD.AD.0716-61/10 z dnia 02.09.2010 r., zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, § 2310-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 70 485,60 zł (umowa z Gminą Moryń w sprawie wspólnego wykonania robót drogowych na drogach powiatowych w gminie Moryń). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale i rozdziale i o tę kwotę z przeznaczeniem na zadania:
  • 41 500,00 zł na remont nawierzchni ul. Odrzańskiej w Moryniu,
  • 28 985,60 zł na remont odcinka drogi powiatowej w Starym Objezierzu.
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej w dziale 801-Oświata i wychowanie plan wydatków jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 20 255,06 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.
 5. Zmniejszeniem planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 15 000.00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego (środki na zakup usług obejmujących tłumaczenia w związku z przystąpieniem do projektów w ramach programu INTERREG IV A). Dysponent środków – Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-09-10 13:16:05
data ostatniej aktualizacji: 2010-09-10 13:16:05

Strona odwiedzona 597 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.