Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

206 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 848/2010 z dnia 2010-09-16

w sprawie Udzielenia pełnomocnictwa Pani Bogusławie Florek pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją partnerskiego projektu systemowego "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego udzielenia w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL)

Na podstawie art. 32 ust.1 oraz art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.2001 nr 142 poz.1592, Dz.U.2002 nr 23 poz.220, Dz.U.2002 nr 62 poz. 558, Dz.U.2002 nr 113 poz. 984, Dz.U.2002 nr 153, poz. 1271, Dz.U.2002 nr 200, poz.1688, Dz.U.2002 nr 214, poz.1806, Dz.U.2003 nr 162 poz.1568, Dz.U.2004 nr 102, poz.1055, Dz.U.2004 nr 167, poz.1759, Dz.U.2007 nr 173, poz.1218, Dz.U.2008 nr 180, poz.1111, Dz.U.2008 nr 223, poz.1458, Dz.U.2009 nr 92, poz.753, Dz.U.2010 nr 28, poz.142, Dz.U.2010 nr 28, poz.146, Dz.U.2010 nr 106,poz.675), art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 69 poz. 415, Dz.U.2008 nr70, poz.416, Dz.U.2007nr 192,poz.1378, Dz.U.2008 nr171, poz.1056, Dz.U.2008 nr 216, poz.1367, Dz.U.2008 nr 237, poz.1654, Dz.U.2009 nr 6, poz.33, Dz.U.2009 nr 69, poz.595, Dz.U.2009 nr 6, poz.33, Dz.U.2009 nr 97, poz.800, Dz.U.2009.91.742, Dz.U.2009.115.964, Dz.U.2009.125.1035, Dz.U.2009.127.1052, Dz.U.2007 nr191, poz.1366, Dz.U.2009 nr6, poz.33, Dz.U.2009 nr161, poz.1278, Dz.U.2009 nr219, poz.1706, Dz.U.2010 nr28, poz.146, Dz.U.2010 nr 81, poz.531) oraz § 59 ust.1 Statutu Powiatu, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1 Udziela się pełnomocnictwa Pani Bogusławie Florek pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie następujących czynności:
Realizacji projektu systemowego "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych" w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z jego realizacją oraz rozliczania wykonywanych zadań, zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań, oraz do podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu do wysokości środków zagwarantowanych w porozumieniu dotyczącym realizacji projektu.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01.08.2010r.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej RacinowskiUZASADNIENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie realizuje partnerski projekt systemowy ?Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych? współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL)

W związku z odwołaniem ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Pana Mariana Mielczarka posiadającego pełnomocnictwo do dokonywania wszelkich czynności w zakresie realizacji tego projektu oraz koniecznością bieżącego wykonywania tych czynności (wykonywania zadań związanych z jego realizacją oraz rozliczania wykonywanych zadań, zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu do wysokości środków zapisanych w planie finansowym jednostki.) konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa Pani Bogusławie Florek pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.

data opublikowania: 2010-09-23 08:59:16
data ostatniej aktualizacji: 2010-09-23 08:59:16

Strona odwiedzona 657 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.