Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

206 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 849/2010 z dnia 2010-09-16

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.2001 nr 142 poz.1592, Dz.U.2002 nr 23 poz.220, Dz.U.2002 nr 62 poz. 558, Dz.U.2002 nr 113 poz. 984, Dz.U.2002 nr 153, poz. 1271, Dz.U.2002 nr 200, poz.1688, Dz.U.2002 nr 214, poz.1806, Dz.U.2003 nr 162 poz.1568, Dz.U.2004 nr 102, poz.1055, Dz.U.2004 nr 167, poz.1759, Dz.U.2007 nr 173, poz.1218, Dz.U.2008 nr 180, poz.1111, Dz.U.2008 nr 223, poz.1458, Dz.U.2009 nr 92, poz.753, Dz.U.2010 nr 28, poz.142, Dz.U.2010 nr 28, poz.146, Dz.U.2010 nr.106, poz.675), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1 Uchwala się regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2 Traci moc uchwała nr 589/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 03 sierpnia 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Urzędu Pracy w Gryfinie

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi PUP w Gryfinie.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej RacinowskiUZASADNIENIE

Zmiana regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie podyktowana jest koniecznością wyodrębnienia w ramach PUP Centrum Aktywizacji Zawodowej do czego obliguje obowiązująca od 01.02.2009 r. znowelizowana ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami), zgodnie z art.9b ust 1 tej ustawy w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie i Filii PUP w Chojnie wyodrębnia się Centrum Aktywizacji Zawodowej, będące wyspecjalizowaną komórką organizacyjną powiatowego urzędu pracy, które realizuje zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-09-23 08:59:16
data ostatniej aktualizacji: 2010-09-23 08:59:16

Strona odwiedzona 653 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.