Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

208 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 853/2010 z dnia 2010-09-30

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/340/2010 Rady Powiatu z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 156 000,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:

 • dział 851-Ochrona zdrowia - 156 000,00 zł
  • rozdział 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 156 000,00 zł

§ 2.

 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 895 341,14 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 250 000,00 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 250 000,00 zł
  • dział 710-Działalność usługowa - 773,00 zł
   • rozdział 75013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 773,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 260 754,92 zł
   • rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 103 472,09 zł
   • rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 88 643,29 zł
   • rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 12 639,54 zł
   • rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 55 000,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 1 000,00 zł
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 107 200,00 zł
   • rozdział 85111-Szpitale ogólne - 107 200,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 57 999,00 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 57 999,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6 064,24 zł
   • rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 6 064,24 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 56 549,98 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 18 684,98 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 23 865,00 zł
   • rozdział 85446- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 14 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 156 000,00 zł
   • rozdział 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 156 000,00 zł
 2. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 739 341,14 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 250 000,00 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 250 000,00 zł
  • dział 710-Działalność usługowa - 773,00 zł
   • rozdział 75013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 773,00 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 43 576,38 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 43 576,38 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 260 754,92 zł
   • rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 133 793,73 zł
   • rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 18 000,00 zł
   • rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 55 000,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 53 961,19 zł
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 107 200,00 zł
   • rozdział 85111-Szpitale ogólne - 107 200,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 19 000,00 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 19 000,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6 064,24 zł
   • rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 6 064,24 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 51 972,60 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 5 128,47 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 23 865,00 zł
   • rozdział 85446- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 14 000,00 zł
   • rozdział 85495-Pozostała działalność - 8 979,13 zł

§ 3. W Uchwale Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 733/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 741/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 749/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 750/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 752/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 757/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 758/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.04.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 762/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 772/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 776/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 777/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 782/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.06.2010 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 777/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 783/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.06.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 785/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 798/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.07.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 799/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.07.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 809/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.07.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 818/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04.08.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 825/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.08.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 834/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 02.09.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 839/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.09.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 850/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.09.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 852/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23.09.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. W załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
 8. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 8.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 520/2010 z 15.09.2010 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2010 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, § 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 156 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale i o tę kwotę.
 2. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 600-Transpport i łączność o kwotę 250 000,00 zł. Kwota zwiększenia zaplanowana jest na zakup nakładek antypoślizgowych, oznakowania pionowego oraz materiałów do zimowego utrzymania dróg (paragraf 4210) oraz na remonty dróg powiatowych (paragraf 4270).
 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 710-Działalność usługowa o kwotę 773,00 zł. Kwota zwiększenia stanowi spłatę odsetek dla ZUS (dotyczy lat 2000, 2001 i 2003).
 4. Pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 55 000,00 zł oraz w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 14 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków jednostek oświatowych:
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie -23 000,00 zł,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie -18 000,00 zł,
  • Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie ? 9 000,00 zł,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie ? 10 000,00 zł,
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie ? 9 000,00 zł.
 5. Wnioskami p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którymi zwiększa się plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 57 999,00 zł, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego. Kwota 19 000,00 zł pochodzi z budżetu jednostki z § 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne, a kwota 38 999,00 zł z rezerwy ogólnej Powiatu.
 6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki. Zmiany związane są z podwyżką płac dla nauczycieli, regulacją płac pracowników administracji i obsługi oraz wzrostem opłat za energię cieplną.
 7. Wnioskami Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którymi zwiększa się plan wydatków jednostki o kwotę 4 577,38 zł, z przeznaczeniem na naprawę ciepłomierza (środki pochodzą z rezerwy ogólnej Powiatu) oraz o kwotę 61 940,32 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek dla nauczycieli (środki pochodzą z rezerwy celowej w dziale 801- Oświata i wychowanie kwota 52 961,19 zł oraz w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 8 979,13 zł). Dokonuje się również zmian w planie wydatków jednostki na kwotę 13 422,20 zł, zmiany dotyczą paragrafów płacowych.
 8. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki na kwotę 1 000,00 zł. Zmiany dotyczą projektu ?Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych?. Kwota zwiększenia stanowi środki na promocję projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
 9. Wnioskiem p. o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy, paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 064,24 zł, jednocześnie zmniejsza się paragraf 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne, w związku z realizacją budżetu jednostki.
 10. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o kwotę 23 865,00 zł. Zwiększa się paragrafy płacowe z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 11. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie z 2004 roku dotyczącej nieprawidłowego odebrania porodu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Rejonowym w Gryfinie, Powiat jako następca prawny jest zobowiązany do wypłaty na rzecz powoda odszkodowania i zwrot kosztów zastępstwa procesowego. W związku z tym, zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85111-Szpitale ogólne, § 4590-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o 100 000,00 zł i § 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 7 200,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 107 200,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-10-04 14:13:38
data ostatniej aktualizacji: 2010-10-06 14:02:25

Strona odwiedzona 547 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.