Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

208 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 854/2010 z dnia 2010-09-30

w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 748/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.03.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 759/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.04.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 773/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.05.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 792/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 810/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.07.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 833/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.08.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,

załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 834/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 02.09.2010 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 647 700,00 zł (dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w rozdziale 75478-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 41 700,00 zł, w rozdziale 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 6 000,00 zł i w rozdziale 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota 600 000,00 zł) zwiększenie dochodów w sierpniu o 47 700,00 zł i od września do grudnia po 150 000,00 zł,
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 6 000,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie o kwotę 24 669,83 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o kwotę 41 700,00 zł (zwiększenie transz od września do grudnia po 10 425,00 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o kwotę 600 000,00 zł (zwiększenie transzy we wrześniu o 114 880,92 zł, w październiku o 200 000,00 zł, w listopadzie o 198 000,00 zł i w grudniu o 87 119,08 zł),
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 24 669,83 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w czerwcu).
 2. Uchwałą Nr 839/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.09.2010 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 80 185,60 zł (dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o 5 000,00 zł, na zadania własne w rozdziale 75478-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o 4 700,00 zł oraz dotacje celowe z gmin na zadania w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o 70 485,60 zł) zwiększenie dochodów w sierpniu o 4 700,00 zł, we wrześniu o 5 000,00 zł oraz w grudniu o 70 486,60 zł,
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 54 930,54 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 5 000,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o 20 255,06 (zwiększenie transzy we wrześniu).
 3. Uchwałą Nr 850/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.09.2010 w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 429 717,96 zł:
   • projekt "Przedsiębiorca to mój zawód" kwota 215 976,86 zł (zwiększenie dochodów w sierpniu o 72 000,00 zł i w listopadzie o 143 976,86 zł),
   • środki z zlikwidowanego konta PFOŚiGW kwota 213 741,10 zł (zwiększenie dochodów w marcu),
  • zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 35 682,63 zł (zwiększenie dochodów w czerwcu),
  • zwiększa się plan dochodów SOSW w Chojnie o 920,00 zł (zwiększenie dochodów w czerwcu),
  • zwiększa się plan dochodów WPOW w Chojnie o 7 960,07 zł (zwiększenie dochodów w czerwcu),
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 249 423,73 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków SOSW w Chojnie o 920,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków WPOW w Chojnie o 7 960,07 zł (zwiększenie transzy w październiku).
  • zwiększa się plan wydatków PUP w Gryfinie o 215 976,86 zł (zwiększenie transzy we wrześniu o 72 000,00 zł i w listopadzie o 143 976,86 zł).
 4. Uchwałą Nr 853/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.09.2010 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 156 000,00 zł (dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w rozdziale 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zwiększenie dochodów w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 174 516,70 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w czerwcu),
  • zwiększa się plan wydatków ZSP Nr 1 w Chojnie o 23 000,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków ZSP Nr 2 w Gryfinie o 18 000,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o 9 000,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków SOSW w Chojnie o 76 517,70 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 9 000,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków WPOW w Chojnie o 38 999,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków PUP w Gryfinie o 156 000,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu).
 5. Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którymi zmniejsza się transzę w grudniu o 110 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy we wrześniu o 50 000,00 zł, w październiku o 30 000,00 zł i w listopadzie o 30 000,00 zł.
 6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w październiku o 37 216,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w sierpniu.
 7. Wnioskiem p. o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, w związku z którym zwiększa się transzę we wrześniu o kwotę 93 310,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz w lipcu i w sierpniu.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-10-04 14:13:38
data ostatniej aktualizacji: 2010-10-04 14:13:38

Strona odwiedzona 514 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.