Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

209 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 858/2010 z dnia 2010-10-07

w sprawie zmiany uchwały Nr 727/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2010 rok

Na podstawie art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620) oraz § 13 pkt 2 i 4 Uchwały Nr XXXVIII/340/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 727/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2010 rok § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży mogą zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, wyłącznie po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu. 2. Zgoda Zarządu Powiatu nie jest wymagana dla zobowiązań wynikających z przepisów Kodeksu Pracy oraz umów, z których wynika obowiązek wypłaty wynagrodzeń bezosobowych, a także opłat za media i usługi telekomunikacyjne."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z § 13 pkt 2 i 4 Uchwały Nr XXXVIII/340/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010, Zarząd Powiatu w Gryfinie upoważniony został do przekazania niektórych uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Gryfińskiego. Podjęcie uchwały ma na celu usprawnienie i racjonalizację realizacji budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2010 roku.

data opublikowania: 2010-10-12 13:00:12
data ostatniej aktualizacji: 2010-10-12 13:00:12

Strona odwiedzona 584 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.