Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

210 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 864/2010 z dnia 2010-10-14

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/340/2010 Rady Powiatu z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 108 047,36 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 1 700,00 zł
   • rozdział 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1 700,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 9 000,00 zł
   • rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9 000,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 52,16 zł
   • rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 52,16 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 247,00 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 247,00 zł
  • dział 750-Administracja publiczna - 1 453,20 zł
   • rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 1 453,20 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 23 595,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 23 595,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 65 000,00 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 65 000,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 7 000,00 zł
   • rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 7 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 108 047,36 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 1 700,00 zł
   • rozdział 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1 700,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 9 000,00 zł
   • rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9 000,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 52,16 zł
   • rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 52,16 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 247,00 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 247,00 zł
  • dział 750-Administracja publiczna - 1 453,20 zł
   • rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 1 453,20zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 23 595,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 23 595,00 zł
  • dział 852- Pomoc społeczna - 65 000,00 zł
   • rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 65 000,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 7 000,00 zł
   • rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 7 000,00 zł

§ 2. W Uchwale Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 733/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 741/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 749/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 750/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 752/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 757/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 758/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.04.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 762/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 772/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 776/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 777/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 782/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.06.2010 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 777/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 783/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.06.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 785/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 798/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.07.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 799/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.07.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 809/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.07.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 818/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04.08.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 825/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.08.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 834/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 02.09.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 839/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.09.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 850/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.09.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 852/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23.09.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 853/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.09.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 857/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.10.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
 8. W załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
 9. W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 9.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki znak: EK.ELB.3012/15/10 z 04.10.2010 r. w sprawie zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o 23 595,00 zł oraz w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów o 7 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o te kwoty wydatków w jednostkach oświatowych, z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na stypendia dla uczniów.
 2. Pismami Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki znak: EK.ELB.3012/16/10 z 05.10.2010 r. i EK.ELB.3012/17/10 z 07.10.2010 r. w sprawie zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 453,20 zł. Kwota zwiększenia stanowi wydatki na opłatę sędziowską oraz na ubezpieczenie uczestników "II Samorządowego Turnieju Powiatu Gryfińskiego w halowej piłce nożnej".
 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 700-Gopodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 247,00 zł. Kwota zwiększenia stanowi składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (zmiany wynikają z potrzeby dalszego dozorowania działki numer 688 w Baniach przy ulicy Baniewickiej 2 do dnia wydania nieruchomości dzierżawcy).
 4. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki. Zmiany spowodowane są brakiem środków na wypłatę pomocy miesięcznej na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych, zmianą klasyfikacji wydatku w realizowanym programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy, zwiększonymi wydatkami na opłaty pocztowe i pozostałe usługi, doposażenie otrzymanych pomieszczeń po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 5. Pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie znak: PCPR.KP.3020/2010 z 04.10.2010 r., zgodnie z którym dokonuje się przesunięć środków na zadania zlecone w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1 700,00 zł z planu wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie (zmniejszenie liczby wychowanków) do planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (brak środków na ubezpieczenia zdrowotne).
 6. Pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki znak: EK.ELB.3012/18/10 z 11.10.2010 r. w sprawie zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 000,00 zł. Kwota zwiększenia stanowi dotację celową dla Gminy Widuchowa na dofinansowanie organizacji ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE przez Zespół Szkół w Widuchowej.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-10-18 09:55:47
data ostatniej aktualizacji: 2010-10-18 09:55:47

Strona odwiedzona 613 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.