Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

212 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 871/2010 z dnia 2010-10-29

w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 748/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.03.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 759/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.04.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 773/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.05.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 792/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 810/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.07.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 833/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.08.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 854/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.09.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,

załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 857/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.10.2010 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 36 798,00 zł (dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:
   • w rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota 21 798,00 zł, zwiększenie dochodów w październiku,
   • w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności kwota 15 000,00 zł, zwiększenie dochodów we wrześniu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 15 000,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o kwotę 21 798,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
 2. Uchwałą Nr 864/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14.10.2010 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 30 595,00 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków ZSP Nr 1 w Chojnie o 10 078,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków ZSP Nr 2 w Gryfinie o 11 078,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o 4 719,00 zł (zwiększenie transzy w październiku).
  • zwiększa się plan wydatków SOSW w Chojnie o 2 360,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 2 360,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zmniejsza się plan wydatków WPOW w Chojnie o 1 700,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w sierpniu),
  • zwiększa się plan wydatków DPS w Nowym Czarnowie o 1 700,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie).
 3. Uchwałą Nr 866/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.09.2010 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 38 940,00 zł:
   • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w rozdziale 71015-Nadzór budowlany kwota 15 000,00 zł,
   • dotacje celowe na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego w rozdziale 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwota 23 020,00 zł,
   • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w dziale 801-Oświata i wychowanie kwota 920,00 zł.
  Zwiększenie dochodów w październiku o 37 070,00 zł i w listopadzie o 1 870,00 zł.
  • zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 2 433,00 zł (dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenie dochodów w styczniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 4 114,75 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków SOSW w Chojnie o 25 621,75 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków PINB w Gryfinie o 15 000,00 zł (zwiększenie transzy w październiku).
 4. Uchwałą Nr 870/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010 w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 1 151 156,28 zł:
   • udziały w dochodach Skarbu Państwa -kwota 60 000,00 zł, zwiększenie dochodów od lipca do grudnia po 10 000,00 zł,
   • udziały w podatku dochodowym od osób prawnych -kwota 383 500,00 zł, zwiększenie dochodów od lipca do listopada po 63 917,00 zł i w grudniu o 63 915,00 zł,
   • rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej -kwota 56 700,00 zł, zwiększenie dochodów w sierpniu,
   • projekt realizowany przez ZSP Nr 1 w Chojnie "WAVE-Woda-Aqua-Viz-Everywhere"- kwota 61 859,20 zł, zwiększenie dochodów w październiku,
   • środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- kwota 526 743,08 zł, zwiększenie dochodów od lipca do listopada po 87 790,00 zł i w grudniu o 87 793,08 zł,
   • dotacja z budżetu państwa na zadania własne w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej- kwota 62 363,00 zł, zwiększenie dochodów w październiku,
  • zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 13 535,00 zł (zwiększenie dochodów w październiku),
  • zwiększa się plan dochodów ZSP Nr 1 w Chojnie o 1 986,57 zł (zwiększenie dochodów w październiku),
  • zwiększa się plan dochodów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 2 120,00 zł (zwiększenie dochodów w październiku),
  • zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 6 375,00 zł (zwiększenie dochodów w październiku),
  • zwiększa się plan dochodów WPOW w Chojnie o 9 644,70 zł (zwiększenie dochodów w październiku),
  • zwiększa się plan dochodów DPS w Nowym Czarnowie o 18 268,00 zł (zwiększenie dochodów w październiku),
  • zmniejsza się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 1 126 155,00 zł (zmniejszenie dochodów od stycznia do listopada po 100 000,00 zł i w grudniu o 26 155,00 zł),
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 39 456,72 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków ZSP Nr 1 w Chojnie o 21 986,57 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 39 990,00 zł (zwiększenie transzy w październiku o 28 936,00 zł i w listopadzie o 11 054,00 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 6 375,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków WPOW w Chojnie o 9 644,70 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków DPS w Nowym Czarnowie o 38 400,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie).
 5. Wnioskiem Skarbnika Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z którym zwiększa się transze w listopadzie o 2 358 344,10 zł i w grudniu o 2 358 344,10 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz w czerwcu o 399 347,33 zł, w lipcu o 2 318 720,00 zł, w sierpniu o 531 398,94 zł i we wrześniu o 1 467 221,93 zł.
 6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w październiku o 39 800,71 zł, w listopadzie o 50 000,00 zł i w grudniu o 47 500,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy we wrześniu o 136 800,71 zł.
 7. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w grudniu o 35 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy we wrześniu.
 8. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transze w październiku o 200 000,00 zł i w listopadzie o 233 327,51 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w maju o 433 327,51 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-11-03 14:22:53
data ostatniej aktualizacji: 2010-11-03 14:22:53

Strona odwiedzona 593 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.