Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

216 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 883/2010 z dnia 2010-11-25

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/340/2010 Rady Powiatu z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 35 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 20 000,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 20 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 15 000,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 15 000,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 482 777,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych
  • dział 600-Transport i łączność - 334 500,00 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 334 500,00 zł
  • dział 750-Administracja publiczna - 11 535,00 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 11 535,00 zł
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 20 000,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 20 000,00 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 25 000,00 zł
   • rozdział 75861-Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013 - 25 000,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 13 720,00 zł
   • rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 5 300,00 zł
   • rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 1 489,00 zł
   • rozdział 80134-Szkoły zawodowe - 6 931,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 52 320,00 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 20 000,00 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 2 320,00 zł
   • rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 30 000,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 10 675,00 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 10 675,00 zł
  • dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 27,00 zł
   • rozdział 90095-Pozostała działalność - 27,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 15 000,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 15 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 447 777,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 334 500,00 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 334 500,00 zł
  • dział 750-Administracja publiczna - 11 535,00 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 11 535,00 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 45 000,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 20 000,00 zł
   • rozdział 75861-Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013 - 25 000,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 13 720,00 zł
   • rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 5 300,00 zł
   • rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 7 200,00 zł
   • rozdział 80134-Szkoły zawodowe - 1 220,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 32 320,00 zł
   • rozdział 85202- Domy pomocy społecznej - 2 320,00 zł
   • rozdział 85204- Rodziny zastępcze - 30 000,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 10 675,00 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 10 675,00 zł
  • dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 27,00 zł
   • rozdział 90095-Pozostała działalność - 27,00 zł

§ 3. W Uchwale Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 733/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 741/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 749/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 750/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 752/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 757/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 758/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.04.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 762/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 772/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 776/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 777/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 782/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.06.2010 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 777/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 783/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.06.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 785/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 798/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.07.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 799/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.07.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 809/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.07.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 818/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04.08.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 825/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.08.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 834/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 02.09.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 839/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.09.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 850/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.09.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 852/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23.09.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 853/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.09.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 857/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.10.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 864/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14.10.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 866/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.10.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 869/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.10.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 870/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 874/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04.11.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 875/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04.11.2010 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 870/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 880/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.11.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 5.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o kwotę 24 395,00 zł. Kwoty zwiększeń stanowią środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych do końca 2010 roku oraz na pokrycie wydatków na zakup oleju opałowego. Kwoty zmniejszeń stanowią głównie środki na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ( zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, ośrodki szkolno-wychowawcze nie mają obowiązku odprowadzania wyżej wymienionych składek ).
 2. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o 2 320,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków jednostki na zakup materiałów i wyposażenia.
 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095-Pozostała działalność, paragrafie 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o 27,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od wynagrodzenia rzeczoznawcy za sporządzenie opinii odnośnie oceny stanu zdrowotnego 9 szt. drzew gatunku brzoza zawnioskowanych do wycinki oraz za ustalenie ich wieku. Jednocześnie zmniejsza się o tę kwotę paragraf 4300-Zakup usług pozostałych w tym samym dziale i rozdziale.
 4. Porozumieniem z dnia 10 listopada 2010 r. z Gminą Gryfino, zgodnie z którą zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, paragrafie 6610-Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie samochodu operacyjnego rozpoznawczo-ratowniczego uterenowionego z napędem 4x4 typu SUV. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o tę kwotę w paragrafie 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym samym dziale i rozdziale.
 5. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 667/2010 w sprawie zmian w budżecie środków krajowych wojewody Zachodniopomorskiego na 2010 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, paragrafie 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w tym samym dziale i rozdziale, paragrafie 4250-Zakup sprzętu i uzbrojenia o tę samą kwotę.
 6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75861-Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013 o 25 000,00 zł. Kwota zmniejszenia stanowi wkład własny, a kwota zwiększenia wydatki niekwalifikowalne do projektu "Budowa drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń - Gajki na odcinku Bartkowo - Gajki".
 7. Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny zastępcze, paragrafie 2320-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 30 000,00 zł (za dzieci z naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych w innych powiatach), jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny zastępcze, paragrafie 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o 30 000,00 zł.
 8. Pismem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych o 11 535,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się o tę kwotę paragraf 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym samym dziale i rozdziale.
 9. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami zgodnie z którym dokonuje się zmian w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o 334 500,00 zł. Kwotę zwiększeń stanowią środki na zakup usług remontowych i na wydatki inwestycyjne.
 10. Zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, paragrafie 2320-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 20 000,00 zł (za dzieci z naszego Powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-11-30 13:34:07
data ostatniej aktualizacji: 2010-11-30 13:34:07

Strona odwiedzona 571 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.