Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

216 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 884/2010 z dnia 2010-11-25

w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 748/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.03.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 759/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.04.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 773/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.05.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 792/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 810/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.07.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 833/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.08.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 854/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.09.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 871/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,

załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 874/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04.11.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 42 000,00 zł (dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:
   • w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 20 000,00 zł, zwiększenie dochodów w listopadzie,
   • w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności kwota 22 000,00 zł, zwiększenie dochodów w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 22 000,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 5 280,02 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków ZSP Nr 1 w Chojnie o 14 719,98 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
 2. Uchwałą Nr 880/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.11.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 105 000,00 zł (dotacja celowa z Gminy Chojna na zadania w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie dochodów w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 85 000,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o 20 000,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
 3. Uchwałą Nr 883/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.11.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 35 000,00 zł:
   • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - kwota 15 000,00 zł, zwiększenie dochodów w listopadzie,
   • dotacja celowa z Gminy Gryfino na zadania w rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - kwota 20 000,00 zł, zwiększenie dochodów w listopadzie.
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 30 000,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o 35 000,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 30 000,00 zł (zmniejszenie transzy w listopadzie).
 4. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transze w listopadzie o 58 367,45 zł i w grudniu o 67 052,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz w lipcu o 5 000,00 zł i w październiku o 120 419,45 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-11-30 13:41:01
data ostatniej aktualizacji: 2010-11-30 13:41:01

Strona odwiedzona 540 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.