Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

II sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr II/5/2010 z dnia 2010-12-10

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Gryfińskiego, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego, zmienionej Uchwałą Nr IX/117/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r., Uchwałą Nr XXI/230/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 września 2008 r., Uchwałą Nr XXII/236/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 października 2008 r., Uchwałą Nr XXXII/303/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lipca 2009 r. oraz Uchwałą Nr XL/353/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 marca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Rada Powiatu wybiera Przewodniczącego, Zastępcę oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej w liczbie od 3 do 5".;
 2. w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Komisji".;
 3. w regulaminie Rady Powiatu w Gryfinie stanowiącym załącznik nr 1 do statutu w § 57 ust. 4 otrzymuje brzmienie "4. Komisje liczą od 3 do 5 członków, jednakże liczba członków Komisji Rewizyjnej nie może być mniejsza niż liczba utworzonych klubów radnych".;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gabriela Kotowicz

data opublikowania: 2010-12-14 10:58:23
data ostatniej aktualizacji: 2010-12-14 10:58:23

Strona odwiedzona 761 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.