Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

III sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr III/18/2010 z dnia 2010-12-16

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 9 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, zm. z 2009 r. Nr 220. poz. 1721) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie Starosty Gryfińskiego w następującej wysokości:

 • wynagrodzenie zasadnicze - 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych),
 • dodatek funkcyjny - 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego - 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych),
 • dodatek specjalny w wysokości 30% naliczany łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 2.400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/241/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 30 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym do kompetencji Rady Powiatu należy ustalenie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu. Dotychczasowe wynagrodzenie Starosty Gryfińskiego ustalone uchwałą Nr XXII/241/2008 z dnia 30 października 2008 r. wynosiło brutto 11.080,00 zł.

Proponowane wynagrodzenie dla Starosty Gryfińskiego wynosi 11.600,00 zł. W okresie 2008-2010 pracownikom Starostwa Powiatowego w Gryfinie czterokrotnie podnoszono poziom wynagrodzenia.

data opublikowania: 2010-12-17 15:05:14
data ostatniej aktualizacji: 2010-12-17 15:05:14

Strona odwiedzona 729 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.