Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

IV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IV/28/2011 z dnia 2011-02-03

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości

Na podstawie § 6 ust 3 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586 z 14 marca 2008r.), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu garaży, lokali użytkowych, oraz sal dydaktycznych, znajdujących się w budynkach usytuowanych na działce oznaczonej nr 340/5, położonej w obrębie 3, miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, na okres do 5 lat, tj. do 31.12.2015 r., wyszczególnionych poniżej:

 • garaż nr 1 o powierzchni 25,85 m2,
 • garaż nr 2 o powierzchni 18 m2
 • garaż nr 4 o powierzchni 18 m2,
 • garaż nr 6 o powierzchni 33,20 m2,
 • garaż nr 10 o powierzchni 33,20 m2,
 • garaż nr 12 o powierzchni 33,20 m2,
 • garaż nr 22 o powierzchni 18,24 m2,
 • garaż nr 23 o powierzchni 18 m2,
 • lokal użytkowy o powierzchni 9,2 m2,
 • lokal użytkowy o powierzchni 15,60 m2,
 • sala dydaktyczna o powierzchni 54 m2,
 • sala dydaktyczna o powierzchni 39 m2,
 • sale dydaktyczne o łącznej powierzchni 209,73 m2,
 • lokal użytkowy o powierzchni 16 m2.

§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu pod kontener o powierzchni 30m2, oznaczonego nr działki 340/5, położonej w obrębie 3, miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, na okres do 5 lat, tj. do 31.12.2015 r.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 2.12.2010r. Pani Gluba Daniela ? najemca garażu nr 1 o powierzchni 25,85m2, usytuowanego na działce nr 340/5, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, wystąpiła o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu na okres 5 lat tj. do 31.12.2015r. Wnioskodawca najemcą garażu jest od 2003r., wszystkie należności reguluje terminowo, nie występowały zniszczenia. Umowa obowiązuje do 31.12.2010r. Przewidywany dochód w m-cu: 77,12zł, rocznie: 853,44zł.

Wnioskiem z dnia 6.12.2010r. Pan Robert Krawczyk ? najemca garażu nr 2 o powierzchni 18m2, usytuowanego na działce nr 340/5, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, wystąpił o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu na okres 5 lat tj. do 31.12.2015r. Wnioskodawca najemcą garażu jest od 2009r., wszystkie należności reguluje terminowo, nie występowały zniszczenia. Umowa obowiązuje do 31.12.2010r. Przewidywany dochód w m-cu: 48,31zł, rocznie: 579,72zł.

Wnioskiem z dnia 8.12.2010r. Pan Tadeusz Wójcik ? najemca garażu nr 4 o powierzchni 18m2, usytuowanego na działce nr 340/5, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, wystąpił o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu na okres 5 lat tj. do 31.12.2015r. Wnioskodawca najemcą garażu jest od 2000r., wszystkie należności reguluje terminowo, nie występowały zniszczenia. Umowa obowiązuje do 31.12.2010r. Przewidywany dochód w m-cu: 48,31zł, rocznie: 579,72 zł

Wnioskiem z dnia 6.12.2010r. Pan Grzegorz Rosiński ? najemca garażu nr 6 o powierzchni 33,20m2, usytuowanego na działce nr 340/5, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, wystąpił o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu na okres 5 lat tj. do 31.12.2015r. Wnioskodawca najemcą garażu jest od 2002r., wszystkie należności reguluje terminowo, nie występowały zniszczenia. Umowa obowiązuje do 31.12.2010r. Przewidywany dochód w m-cu: 99,01zł, rocznie: 1 188,12zł.

Wnioskiem z dnia 2.12.2010r. Pan Władysław Łoziński ? najemca garażu nr 10 o powierzchni 33,20m2, usytuowanego na działce nr 340/5, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, wystąpił o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu na okres 5 lat tj. do 31.12.2015r. Wnioskodawca najemcą garażu jest od 2010r., wszystkie należności reguluje terminowo, nie występowały zniszczenia. Umowa obowiązuje do 31.12.2010r. Przewidywany dochód w m-cu: 99,01 zł, rocznie: 1 188,12zł.

Wnioskiem z dnia 8.12.2010r. Pani Małgorzata Rakowska ? najemca garażu nr 12 o powierzchni 33,20 m2, usytuowanego na działce nr 340/5, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, wystąpiła o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu na okres 5 lat tj. do 31.12.2015r. Wnioskodawca najemcą garażu jest od 2004r., wszystkie należności reguluje terminowo, nie występowały zniszczenia. Umowa obowiązuje do 31.12.2010r. Przewidywany dochód w m-cu: 99,01zł, rocznie: 1 188,12zł.

Wnioskiem z dnia 6.12.2010r. Pani Anna Bakalarczyk ? najemca garażu nr 22 o powierzchni 18,24m2, usytuowanego na działce nr 340/5, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, wystąpiła o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu na okres 5 lat tj. do 31.12.2015r. Wnioskodawca najemcą garażu jest od 2002r., wszystkie należności reguluje terminowo, nie występowały zniszczenia. Umowa obowiązuje do 31.12.2010r. Przewidywany dochód w m-cu: 54,45zł, rocznie: 653,40zł.

Wnioskiem z dnia 3.12.2010r. Pan Jan Mewes ? najemca garażu nr 23 o powierzchni 18m2, usytuowanego na działce nr 340/5, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, wystąpił o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu na okres 5 lat tj. do 31.12.2015r. Wnioskodawca najemcą garażu jest od 2004r., wszystkie należności reguluje terminowo, nie występowały zniszczenia. Umowa obowiązuje do 31.12.2010r. Przewidywany dochód w m-cu: 48,31zł, rocznie: 579,72zł.

Wnioskiem z dnia 8.12.2010r. Pani Wioletta Kukla ? najemca lokalu użytkowego przeznaczonego na Biuro Kredytowe ?Perfekt? o powierzchni 9,2 m2, znajdującego się w budynku internatu, usytuowanym na działce nr 340/5, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, wystąpiła o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu na okres 5 lat tj. do 31.12.2015r. Wnioskodawca najemcą lokalu jest od 2006r., wszystkie należności reguluje terminowo, nie występowały zniszczenia. Umowa obowiązuje do 31.12.2010r. Przewidywany dochód w m-cu: 44,73zł, rocznie: 536,76zł.

Wnioskiem z dnia 8.12.2010r. Pan Krzysztof Kopeć, lekarz specjalista ortopeda-traumatolog ? najemca lokalu przeznaczonego na Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską o powierzchni 15,60m2, znajdującego się w budynku warsztatów szkolnych, usytuowanego na działce nr 340/5, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, wystąpił o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu na okres 5 lat tj. do 31.12.2015r. Wnioskodawca najemcą lokalu jest od 2008r., wszystkie należności reguluje terminowo, nie występowały zniszczenia. Umowa obowiązuje do 31.12.2010r. Przewidywany dochód w m-cu: 58,27zł, rocznie: 699,24zł

Wnioskiem z dnia 8.12.2010r. Pani Karolina Kozieł ?Nauka Jazdy Kozieł M.? ? najemca Sali dydaktycznej przeznaczonej na zajęcia dydaktyczne o powierzchni 54m2, znajdującej się w budynku warsztatów szkolnych, usytuowanym na działce nr 340/5, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, wystąpiła o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu na okres 5 lat tj. do 31.12.2015r. Wnioskodawca najemcą lokalu jest od 2010r., wszystkie należności reguluje terminowo, nie występowały zniszczenia. Umowa obowiązuje do 31.12.2010r. Przewidywany dochód w m-cu: 213,84zł, rocznie: 2 566,08zł.

Wnioskiem z dnia 8.12.2010 r. Pan Janusz Salamończyk ?Prywatne Centrum Edukacji Perfekt? ? najemca Sali dydaktycznej przeznaczonej na zajęcia dydaktyczne o powierzchni 39m2, znajdującej się w budynku internatu, usytuowanego na działce nr 340/5, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, wystąpił o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu na okres 5 lat tj. do 31.12.2015r. Wnioskodawca najemcą lokalu jest od 2007r., wszystkie należności reguluje terminowo, nie występowały zniszczenia. Umowa obowiązuje do 31.12.2010r. Przewidywany dochód rocznie: 4 734,00zł.

Wnioskiem z dnia 10.12.2010r. Szczecińskie Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu, Dyrektora zarządzającego Dariusza Czekana ? najemca dwóch sal lekcyjnych, jednej sali komputerowej przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne oraz pomieszczenie na sekretariat o łącznej powierzchni 209,73m2, znajdujących się w budynku szkoły, usytuowanym na działce nr 340/5, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, wystąpił o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu na okres 5 lat tj. do 31.12.2015r. Wnioskodawca najemcą lokalu jest od 2007r., wszystkie należności reguluje terminowo, nie występowały zniszczenia. Umowa obowiązuje do 31.12.2010r. Przewidywany dochód rocznie: 18 723,32zł.

Wnioskiem z dnia 8.12.2010r. Pan Maksymilian Urbański ? najemca lokalu przeznaczonego na Biuro ?Nemeziss? o powierzchni 16m2, znajdującego się w budynku internatu, usytuowanego na działce nr 340/5, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, wystąpił o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu na okres 5 lat tj. do 31.12.2015r. Wnioskodawca najemcą lokalu jest od 2010r., wszystkie należności reguluje terminowo, nie występowały zniszczenia. Umowa obowiązuje do 31.12.2010r. Przewidywany dochód w m-cu: 197,32zł, rocznie: 2 367,84zł.

Wnioskiem z dnia 7.12.2010r. Pan Janusz Zdziarski ? dzierżawca gruntu pod kontener na działalność handlowo-usługową o powierzchni 30 m2, usytuowanego na działce nr 340/5, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, wystąpił o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na okres 5 lat tj. do 31.12.2015r. Wnioskodawca dzierżawcą gruntu jest od 2008r., wszystkie należności reguluje terminowo. Umowa obowiązuje do 31.12.2010r. Przewidywany dochód w m-cu: 268,42zł, rocznie: 3 221,04zł.

Stosownie do § 6 ust 3 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Powiatu.

Dyrektor ZSP Nr 1 w Chojnie
mgr Adriana Salamończyk

data opublikowania: 2011-02-09 09:57:41
data ostatniej aktualizacji: 2011-02-09 09:57:41

Strona odwiedzona 1160 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.