Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

IV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IV/29/2011 z dnia 2011-02-03

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Na podstawie § 6 ust. 3 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na okres 1 roku nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 161/1 o pow. 0,1242 ha, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino, przy ul. Armii Krajowej 8 dla Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z celami statutowymi spółki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Nieruchomość zabudowana, oznaczona numerem działki 161/1 o pow. 0,1242 ha, położona w obrębie 5 miasta Gryfino, przy ul. Armii Krajowej 8, stanowi własność Powiatu Gryfińskiego.
Przedmiotowa nieruchomość została użyczona na rzecz Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z celami statutowymi Spółki. Umowa została zawarta na czas oznaczony, od dnia 1 kwietnia 2009r. do 31 grudnia 2009r. Następnie, za zgodą Rady Powiatu w Gryfinie zawarto kolejną umowę użyczenia na okres od dnia 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.
Prezes Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie wystąpił z wnioskiem o przedłużenie powyższej umowy na 2011 rok, uzasadniając go rozpoczęciem procesu inwestycyjnego polegającego na adaptacji budynku usytuowanego na działce nr 161/1 na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego (wykonano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę). Z uwagi na znaczne nakłady inwestycyjne proces budowlany nie został jeszcze rozpoczęty. Prace adaptacyjne zaplanowano na rok 2011.
Stosownie do § 6 ust. 3 uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Powiatu w Gryfinie.
Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na okres 1 roku z przeznaczeniem przedmiotowej nieruchomości zabudowanej na prowadzenie działalności związanej z celami statutowymi Spółki.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2011-02-09 09:57:41
data ostatniej aktualizacji: 2011-02-09 09:57:41

Strona odwiedzona 560 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.