Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

IV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IV/31/2011 z dnia 2011-02-03

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 ? 2039

Na podstawie art. 228, ust. 1 pkt 1, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 ? 2039 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Gryfińskiego w latach 2011 ? 2039 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczna nakłada obowiązek opracowania przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej, na okres na który zaciągnięto zobowiązania.

Zgodnie z art. 230, ust 6 cytowanej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie później niż uchwałę budżetową.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-02-09 09:57:41
data ostatniej aktualizacji: 2011-02-09 09:57:41

Strona odwiedzona 600 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.