Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

V sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr V/39/2011 z dnia 2011-04-14

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit "g" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, zm.: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 r.: Nr 162 poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Dz.U. z 2007 r.: Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.: Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; Dz.U. z 2009 r.: Nr 92 poz. 753; Dz.U z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Nr 157 poz. 1241) w związku z § 4 pkt 2 uchwały nr XIV/159/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie, wykonujący uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5 do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 170 000,00 zł. (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy).
 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez ustanowienie 68 (słownie: sześćdziesiąt osiem) nowych udziałów po 2 500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset) każdy, które będą pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 170 000,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy).

§ 2. Podwyższenia kapitału zakładowego dokonuje się w celu realizacji przez Spółkę bieżącej działalności.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Spółka "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. powstała w 2008 r. r. z przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy Gryfinie, w której Powiat Gryfiński posiada 100% udziałów. Działalność Spółki skoncentrowana jest w zakresie udzielania świadczeń medycznych w rodzaju lecznictwo szpitalne i długoterminowe oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 31 grudnia 2010 roku nastąpiło zakończenie działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie. Z dniem 1 stycznia 2011 r. działalność tą na podstawie uchwały o likwidacji przejęła Spółka. Zysk jaki Zakład Psychiatryczny wypracował w 2010 r. zgodnie z art. 60 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej został przekazany dla organu założycielskiego zakładu, tj. Powiatu Gryfińskiego. Mając na uwadze, że Spółka ma być znaczącym podmiotem na rynku usług medycznych oraz to, iż musi być silnym, dokapitalizowanym podmiotem, podwyższenie kapitału Spółki jest sposobem na jej wzmocnienie kapitałowe i poprawę zdolności kredytowej. Podwyższenie kapitału nastąpi z środków finansowych przekazanych przez zlikwidowany Zakład Psychiatryczny do Powiatu Gryfińskiego.

Wobec powyższego, podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie jest w pełni uzasadnione.

Inspektor Koordynator
Ochrony Zdrowia
mgr Jarosław Witeńko

data opublikowania: 2011-04-19 09:26:49
data ostatniej aktualizacji: 2011-04-19 09:26:49

Strona odwiedzona 1052 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.