Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

V sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr V/41/2011 z dnia 2011-04-14

w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gryfinie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, 13, 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; zmiany: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz § 9 pkt 17 Statutu Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 57, poz. 1044, zm.: z 2007 r. Nr 95, poz.1655, z 2008 r. Nr 89, poz. 1881, Nr 101, poz. 2265, z 2009 r. Nr 64, poz. 1751), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się niezadowolenie odnośnie sposobu prowadzenia prac nad reorganizacją między innymi Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gryfinie bez udziału konsultacji podmiotów i społeczeństwa, korzystających z usług Stacji.

§ 2. Postuluje się o pozostawienie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gryfinie w dotychczasowej formie organizacyjnej i zakresie prowadzonej działalności.

§ 3. Fakt, iż dotychczas laboratorium funkcjonujące w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie w znacznym stopniu utrzymywało się i rozwijało z własnych wypracowanych środków, upoważnia nas do wyrażenia sprzeciwu. Ponadto stacja posiada również sprzęt zakupiony z budżetu Powiatu Gryfińskiego, czyli za pieniądze podatników. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie jest samodzielna a jej koszty funkcjonowania są na znacznie niższym poziomie, nieadekwatne do wykonywanych zadań. Obsługuje ona dwa Powiaty: Gryfiński i Myśliborski o łącznej powierzchni ponad 3 000 km2 i liczbie mieszkańców ponad 150 000. Powiat Gryfiński jest drugim z największych powiatów w Województwie Zachodniopomorskim, co do liczby mieszkańców i powierzchni.

Ewentualne zmiany w organizacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie spowodują obniżenie bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez wydłużenie czasu reakcji na zagrożenia. Ograniczone moce przerobowe innych stacji mogą spowodować wydłużenie czasu reakcji w przypadkach sytuacji kryzysowych (np. katastrofy) a tym samym mogą spowodować zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców tych terenów. Zmiany spowodują także ubytek potencjału ludzkiego, w tym osób posiadających bardzo wysokie doświadczenie i kwalifikacje. Ewentualne zmiany zniweczą dotychczasowe nakłady, uniemożliwią rozwój oraz ograniczą możliwość uzyskiwania przez Stację kolejnych akredytacji.

Upatrywane w reorganizacji korzyści w rezultacie zwiększą straty zarówno ekonomiczne jak i społeczne.

Powyższe stanowisko dotyczące niedokonywania zmian w organizacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie popierają wszystkie Gminy, jak i podmioty korzystające z jej usług.

Wnioskujemy, aby wszelkie propozycje zmian były dokonywane w drodze konsultacji społecznych.

§ 4. Stanowiska i opinie pracowników Stacji, Gmin Powiatu Gryfińskiego oraz podmiotów korzystających z usług stacji stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W związku z powzięciem informacji o przygotowaniach do reorganizacji w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych, Rada Powiatu w Gryfinie przedstawia swoje stanowisko w niniejszej uchwale.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-04-19 09:53:36
data ostatniej aktualizacji: 2011-04-19 09:53:36

Strona odwiedzona 837 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.