Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

VI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VI/43/2011 z dnia 2011-06-09

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i umów dzierżawy, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości

Na podstawie § 4 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na okres 3 lat kolejnych umów najmu garaży nr 1 o pow. 30 m2 oraz nr 3 o pow. 27 m2, usytuowanych na terenie nieruchomości oznaczonej numerem działki 66, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie na okres 3 lat kolejnych umów dzierżawy pomieszczeń o pow. 115,20 m2 oraz o pow. 73,10 m2 z przeznaczeniem na cele składowe i magazynowe, usytuowanych na terenie nieruchomości oznaczonej numerem działki 236/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Nieruchomości zabudowane, oznaczone numerami działek 66 i 236/2, położone w obrębie 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej, stanowią własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
Na terenie działki nr 66 znajdują się garaże, które stanowią przedmiot umów najmu zawartych z Dyrektorem ZSP Nr 2 w Gryfinie. Z uwagi na zbliżający się termin wygaśnięcia umów, najemcy garaży nr 1 o pow. 30 m2 oraz nr 3 o pow. 27 m2 wystąpili z wnioskami o zawarcie kolejnych umów najmu zajmowanych obiektów na okres 3 lat (przewidywany dochód miesięczny - 152,76 zł, roczny - 1 833,12 zł).
Na terenie działki nr 236/2 znajdują się pomieszczenia, które stanowią przedmiot umów dzierżawy zawartych z Dyrektorem ZSP Nr 2 w Gryfinie. Z uwagi na zbliżający się termin wygaśnięcia umów, dzierżawcy pomieszczeń o pow. 115,20 m2 i 73,10 m2 wystąpili z wnioskami o zawarcie kolejnych umów dzierżawy zajmowanych pomieszczeń na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele składowe i magazynowe (przewidywany dochód miesięczny - 881,25 zł, roczny - 10 575,00 zł).
Stosownie do § 4 uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Powiatu w Gryfinie.
Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres 3 lat.

Naczelnik Wydział Gospodarki Nieruchomościami
i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2011-06-10 14:28:37
data ostatniej aktualizacji: 2011-06-10 14:28:37

Strona odwiedzona 594 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.