Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

VI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VI/44/2011 z dnia 2011-06-09

w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości oraz ustanowienie służebności

Na podstawie § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586) oraz art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651; zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, przy ul. Sprzymierzonych, składającej się z działek oznaczonych numerami 161/1 o pow. 1 629 m2, zabudowanej budynkiem Przedszkola Nr 2 w Gryfinie oraz 161/2 o pow. 1 304 m2, zabudowanej budynkiem Starostwa Powiatowego w Gryfinie, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr 43497, stanowiącej współwłasność Gminy Gryfino w udziale 59/100 części oraz Powiatu Gryfińskiego w udziale do 41/100 części, w ten sposób, że:

 1. działka nr 161/1 stanie się własnością Gminy Gryfino,
 2. działka nr 161/2 stanie się własnością Powiatu Gryfińskiego.

§ 2. Wyraża się zgodę na nieodpłatne ustanowienie na nieruchomości oznaczonej numerem działki 161/2 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem działki 161/1 służebności:

 1. przejazdu w granicach urządzonej na nieruchomości drogi w celu zapewnienia dojazdu z ul. Sprzymierzonych,
 2. korzystania z urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu, tzn. sieci kanalizacyjnej obsługującej budynek przedszkola oraz sieci elektroenergetycznej, usytuowanych w części na działce nr 161/2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Nieruchomość stanowiąca współwłasność Gminy Gryfino w udziale 59/100 części oraz Powiatu Gryfińskiego w udziale do 41/100 części, położona w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, przy ul. Sprzymierzonych, składająca się z działek oznaczonych numerami 161/1 o pow. 1 629 m2, zabudowanej budynkiem Przedszkola Nr 2 w Gryfinie oraz 161/2 o pow. 1 304 m2, zabudowanej budynkiem Starostwa Powiatowego w Gryfinie, powstała w wyniku podziału działki nr 161 o pow. 0,2932 ha, przeprowadzonego na wniosek współwłaścicieli nieruchomości w celu zniesienia współwłasności.
Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zatwierdzającą podział działki nr 161, na działce nr 161/2 należy ustanowić na rzecz działki 161/1 służebność przejazdu celem zapewnienia dojazdu z ulicy Sprzymierzonych oraz służebność w zakresie korzystania z urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu, tzn. sieci kanalizacyjnej obsługującej budynek przedszkola oraz sieci elektroenergetycznej usytuowanych w części na działce nr 161/2.
Stosownie do § 2 uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie i następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego mogą być nieodpłatnie obciążane na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na zniesienie współwłasności przedmiotowej nieruchomości oraz ustanowienie na działce nr 161/2 służebności przejazdu i korzystania z urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2011-06-10 14:28:37
data ostatniej aktualizacji: 2011-06-10 14:28:37

Strona odwiedzona 610 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.