Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

VI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VI/45/2011 z dnia 2011-06-09

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 30 lat, w drodze bezprzetargowej, umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, zm. Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na okres 30 lat, w drodze bezprzetargowej, umów dzierżawy następujących nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych:

 1. nieruchomość zabudowana, oznaczona numerem działki 162/1 o pow. 5 245 m2, położona w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, przy ul. Parkowej 5,
 2. nieruchomość zabudowana, oznaczona numerem działki 275 o pow. 594 m2 w udziale do 7996/10000 części, położona w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 39,
 3. nieruchomość zabudowana, oznaczona numerem działki 257/11 o pow. 6 023 m2, położona w obrębie ewidencyjnym Pniewo, gmina Gryfino.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Nieruchomości zabudowane, oznaczone numerami działek:

 1. 162/1 o pow. 5 245 m2, położona w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, przy ul. Parkowej 5,
 2. 275 o pow. 594 m2 w udziale do 7996/10000 części, położona w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 39,
 3. 257/11 o pow. 6 023 m2, położona w obrębie ewidencyjnym Pniewo, gmina Gryfino, stanowią własność Powiatu Gryfińskiego.

Nieruchomość oznaczona numerem działki 162/1 (zabudowana budynkiem Szpitala Powiatowego w Gryfinie) została na podstawie umowy z dnia 06 maja 2008r. oddana w dzierżawę na rzecz Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5, na okres do dnia 31 grudnia 2016r., z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
Nieruchomość oznaczona numerem działki 275 (zabudowana budynkiem byłego SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i Opiekuńczo - Leczniczego w Gryfinie) została na podstawie umowy z dnia 12 stycznia 2009r. oddana w dzierżawę na rzecz Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5, na okres do dnia 31 grudnia 2011r., z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
Nieruchomość oznaczona numerem działki 257/11 (zabudowana budynkiem byłego SPZOZ Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Nowym Czarnowie) została na podstawie umowy z dnia 26 kwietnia 2011r. oddana w dzierżawę na rzecz Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5, na okres do dnia 31 grudnia 2013r., z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
Spółka "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. powstała w 2008r. z przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy Gryfinie, w której Powiat Gryfiński posiada 100% udziałów. Działalność Spółki skoncentrowana jest w zakresie udzielania świadczeń medycznych takich jak lecznictwo szpitalne i długoterminowe oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Mając na uwadze, że Spółka ma być znaczącym podmiotem na rynku usług medycznych konieczne jest aby posiadała mienie niezbędne do prowadzenia działalności statutowej. Posiadane tytuły prawne do zajmowanych obecnie nieruchomości, z uwagi na ich krótki okres obowiązywania, uniemożliwiają dalsze rozwijanie się Spółki. Zawarcie umów dzierżawy na okres 30 lat zapewni Spółce stabilne zaplecze pod względem materialnych składników niezbędnych do prowadzenia świadczeń zdrowotnych.
Stosownie do art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na zawarcie umów dzierżawy przedmiotowych nieruchomości na okres 30 lat.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2011-06-10 14:28:37
data ostatniej aktualizacji: 2011-06-10 14:28:37

Strona odwiedzona 589 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.