Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

VI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VI/47/2011 z dnia 2011-06-09

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w likwidacji w Nowym Czarnowie za okres 01.01. - 31.03.2011 r.

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, zm.: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 r.: Nr 162 poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Dz.U. z 2007 r.: Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.: Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; Dz.U. z 2009 r.: Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; Dz.U z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675,) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.: Dz.U. z 2009 r.: Nr 165 poz. 1316, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Dz. U. Nr 47 poz.278) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w likwidacji w Nowym Czarnowie za okres 01.01. - 31.03.2011 r. składające się z:

 1. Sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 marca 2011 r., którego suma aktywów i pasywów wynosi 3 709,09 zł;
 2. Rachunku zysków i strat sporządzonego za okres 01.01.-31.03.2011 r., wykazującego stratę netto w kwocie 6 407,52 zł;
 3. Zestawienia zmian w kapitale;
 4. Informacji dodatkowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w likwidacji w Nowym Czarnowie podlega zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w Gryfinie.

Inspektor Koordynator
Ochrony Zdrowia
mgr Jarosław Witeńko

data opublikowania: 2011-06-10 14:28:37
data ostatniej aktualizacji: 2011-06-10 14:28:37

Strona odwiedzona 582 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.