Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

VI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VI/49/2011 z dnia 2011-06-09

w sprawie zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w 2011r.

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt. 1, pkt.7 i pkt.8, ust.2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 214 poz. 1407, Nr 217 poz. 1427, Nr 226 poz.1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 254, poz.1700, Nr 257, poz. 1726) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U. z 2002r. Nr 96, poz.861, z 2003r. Nr 100, poz. 930, z 2008r. Nr 3, poz. 15 z 2009r. Nr 44, poz.360) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowane w 2011 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, w następujący sposób:

 1. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę 130 000,00 zł.
 2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 30 209,00 zł.
 3. finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych o kwotę 18 500,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zarząd PFRON dokonał podziału dodatkowej kwoty przeznaczonej na zadania samorządów powiatowych. Zgodnie z pismem znak WF/581w/2011 z dnia 17 maja 2011r. wysokość środków PFRON przypadających dla Powiatu Gryfińskiego według algorytmu na rok 2011 została zwiększona o kwotę 178 709,00 zł. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały zwiększającej środki finansowe na poszczególnych zadaniach.
Mając na uwadze realizację zadań w latach ubiegłych i liczbę złożonych wniosków, a także zwiększone zainteresowanie mieszkańców naszego powiatu poszczególnymi zadaniami w roku bieżącym wnioskuje się o podjęcie uchwały i podział środków finansowych jak w projekcie uchwały.
Zwiększone środki finansowe wnioskuje się przeznaczyć na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, tj. na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze i finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tabela przedstawia projekt rozdysponowania dodatkowych środków z PFRON w wysokości 178 709,00zł.

Lp. Nazwa zadania Plan finansowy (w złotych) Zwiększenie planu (w złotych) Plan po zwiększeniach (w złotych)
1. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. 30 000,00 130 000,00 160 0000,00
2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 246 891,00 30 209,00 277 100,00
3. Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. 0,00 18,500,00 18,500,00

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2011-06-10 14:28:37
data ostatniej aktualizacji: 2011-06-10 14:28:37

Strona odwiedzona 563 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.