Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

VI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VI/51/2011 z dnia 2011-06-09

w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Mieszka I w Chojnie, ul. Podmurze 4

Na podstawie art. 5 ust 5a, art. 58 ust. 1 i 6 oraz art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Dz. U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1161, Nr 69 poz. 624; Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788; Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091; Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532; Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz.791, Nr 120 poz. 818; Nr 180 poz. 1280; Nr 181 poz. 1292; z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 145 poz. 917, Nr 219 poz. 1705, Nr 235 poz. 1618; z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, Nr 157 poz. 1241) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Z dniem 1 września 2011 r. tworzy się Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Mieszka I w Chojnie, ul. Podmurze 4, kształcącą w zawodach:
 1. kucharz małej gastronomii,
 2. malarz tapeciarz.

§ 2. Od 1 września 2011 r. akt założycielski Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie, ul. Podmurze 4 otrzymuje brzmienie: ?Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie, ul. Podmurze 4?, w skład którego wchodzą:

 1. Szkoła Podstawowa Specjalna,
 2. Gimnazjum Specjalne,
 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna,
 4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

§ 3. Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie, zostanie dostosowany do zmian wynikających z niniejszej uchwały, w trybie określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. z późn. zm.) do dnia 31 sierpnia 2011 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie zwrócił się z wnioskiem o utworzenie zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.

Oferta skierowana jest do młodzieży z upośledzeniem w stopniu lekkim. Szkoła zawodowa nauczać będzie w następujących kierunkach kształcenia:

 • kucharz małej gastronomi,
 • malarz-tapeciarz.

Utworzenie szkoły zawodowej nie pogorszy warunków lokalowych Ośrodka. Uczniowie będą korzystać w czasie nauki z tych samych pomieszczeń lekcyjnych, pracowni, świetlicy oraz boiska. Praktyki w zakresie nauki zawodu będą się odbywały w Ośrodku. Uczniowie kształceni będą według programów opracowanych zgodnie z podstawą programową kształcenia w proponowanych zawodach i opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Utworzenie szkoły zawodowej dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim rozszerzy ofertę edukacyjną dla tej grupy uczniów oraz pozwoli na optymalne wykorzystanie bazy, wyposażenia oraz przygotowanej fachowo kadry pedagogicznej.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2011-06-10 14:28:37
data ostatniej aktualizacji: 2011-06-10 14:28:37

Strona odwiedzona 626 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.