Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

VII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VII/56/2011 z dnia 2011-08-25

w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na okres 2011-2015

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113) oraz na podstawie art.100 ust.3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, zm.: Nr 267, poz. 2255, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 147, poz. 1033, Nr 231, poz. 1704; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620, Nr 44, poz. 253, Nr 182, poz. 1228; z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1 Zgłasza się Jana Gładkowa na członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na okres 2011-2015.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Pan dr inż. Andrzej Kreft przystąpił do wyłonienia kandydatów na członków Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na okres 2011-2015.

Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego zwana dalej Radą w świetle w/w ustawy, stanowi organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym. Do jej zakresu działania należy wyrażanie opinii nt.:

 • projektów warunków korzystania z wód regionu wodnego,
 • dokumentacji planistycznych i wykazów sporządzanych przez dyrektorów rzgw,
 • projektów planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy,
 • przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych,
 • projektów inwestycji związanych z gospodarowaniem wodami w regionie wodnym,
 • projektów programów mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych do wód,
 • projektów gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie ochrony zasobów wodnych.

Teren działania Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego obejmuje obszar dorzecza Odry od ujścia Nysy Łużyckiej do ujścia do Roztoki Odrzańskiej wraz z Zalewem Szczecińskim, bez dorzecza Warty oraz obszar dorzecza rzek Przymorza Zachodniego od zachodniej granicy państwa do zlewni rzeki Wieprzy włącznie wraz z obszarem Przymorza zawartym między zlewnią rzeki Wieprzy i zlewnią rzeki Słupi.

Zgodnie z art. 100 ust. 3 w/w ustawy - Rada regionu składa się z 30 członków zgłoszonych przez organy samorządu terytorialnego, organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne związane z gospodarką wodną a także przez zakłady korzystające z wód oraz właścicieli wód nienależących do Skarbu Państwa, powołanych na okres 4 lat. Członków Rady powołuje, na wniosek Dyrektora RZGW - Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, spośród osób zgłoszonych przez w/w organy i jednostki. Szczegóły związane z funkcjonowaniem Rady regulują przepisy art. 100 i art. 101 ustawy Prawo wodne.

data opublikowania: 2011-08-29 12:10:21
data ostatniej aktualizacji: 2011-08-29 12:10:21

Strona odwiedzona 487 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.