Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

VII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VII/57/2011 z dnia 2011-08-25

w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Gryfińskiego - kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie

Na podstawie art. 44c ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) i art.12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 05 czerwca 1998r. ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz § 9 ust.1 rozporządzenia z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 62, poz. 560), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1. Zgłasza się radnego/radną Jana Podleśnego, jako przedstawiciela Rady Powiatu w Gryfinie na kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem Starosty Gryfińskiego z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim, zachodzi potrzeba zgłoszenia reprezentanta Rady Powiatu w Gryfinie do pięcioosobowego składu tej Rady.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczym przy Staroście Gryfińskim reprezentującym środowisko osób niepełnosprawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2011-08-29 12:10:21
data ostatniej aktualizacji: 2011-08-29 12:10:21

Strona odwiedzona 621 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.