Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

VII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VII/59/2011 z dnia 2011-08-25

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu Nr 1 do porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16

Na podstawie art.12 pkt 8h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113) w związku z uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/184/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Powiat Gryfiński aneksu Nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 29 lutego 2008 r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zmiana zapisów ww. porozumienia związana jest z wnioskiem Gminy Gryfino (znak: BMP.PI-702-06/ZSO-porozumienie/01/2011) w sprawie przekazania dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na docieplenie oraz zmianę kolorystyki budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie.

Zgodnie z zapisami § 5 porozumienia, powiat w okresie trzech kolejnych lat tj. od 2009 do 2011 roku mógł przekazać Gminie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie, w zależności od możliwości finansowych, corocznie kwotę od 300 do 500 tysięcy złotych w dwóch ratach z przeznaczeniem na docieplenie gminnych obiektów oświatowych, o ile Gmina złoży wniosek zgodny z zasadami obowiązującymi w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w następujących terminach:

 1. do 30 czerwca 2009 r. - 250 tysięcy złotych, do 30 listopada 2009 r. - od 50 do 250 tysięcy złotych;
 2. do 30 czerwca 2010 r. - 250 tysięcy złotych, do 30 listopada 2010 r. - od 50 do 250 tysięcy złotych;
 3. do 30 czerwca 2011 r. - 250 tysięcy złotych, do 30 listopada 2011 r. - od 50 do 250 tysięcy złotych.

Gmina Gryfino złożyła pierwszy wniosek do PFOSiGW w Gryfinie w dniu 30.09.2009 r. z przeznaczeniem do realizacji w roku 2010. W związku z likwidacją powiatowych funduszy, zmianą zasad udzielania dotacji oraz niekompletnością złożonego wniosku (brak pozwolenia na budowę), dotacja nie została udzielona.

Aby można było zrealizować porozumienie uzasadniona jest zmiana zapisów w § 5 oraz uszczegółowienie § 6 ust. 1 poprzez określenie daty wybudowania sali gimnastycznej.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-08-29 12:27:20
data ostatniej aktualizacji: 2011-08-29 12:27:20

Strona odwiedzona 465 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.