Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

VII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VII/60/2011 z dnia 2011-08-25

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gryfino na dofinansowanie realizacji zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie"

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; zmiany: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142,Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, nr 40, poz. 230 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.113) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości do 250.000 zł (słownie: do dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych) na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie, ul. Łużycka 22 w Gryfinie".
 2. Warunki przekazania i rozliczenia środków finansowych określone zostaną w odrębnej umowie o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W związku z zawartym Porozumieniem stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVI/184/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21.02.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16, udziela się Gminie Gryfino pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości do 250.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie, ul. Łużycka 22 w Gryfinie".

data opublikowania: 2011-08-29 12:34:14
data ostatniej aktualizacji: 2011-08-29 12:34:14

Strona odwiedzona 540 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.