Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

VII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VII/64/2011 z dnia 2011-08-25

w sprawie zaciągnięcia kredytu do 5 000 000,00 zł na inwestycje drogowe współfinansowane środkami zewnętrznymi

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres kredytowania do 15 lat.

§ 2.

 1. Wysokość kredytu, o którym mowa § 1 uchwały ustala się do kwoty 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).
 2. Kredyt postawiony zostanie do dyspozycji Powiatu Gryfińskiego w następujących transzach:
  1. rok 2011 - do kwoty 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych), z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu na 2011 rok, na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko Zdrój-Warnice, na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Warnice",
  2. rok 2012 - do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden miliony złotych), z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu na 2012 rok, na realizację inwestycji na drogach powiatowych.

§ 3. Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 uchwały będą dochody własne Powiatu.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do zaciągnięcia kredytu, o którym mowa w § 1 uchwały.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do podpisania umowy kredytowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu drogi lokalnej w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011" została przyznana Powiatowi z budżetu państwa dotacja do kwoty 2 650 000,00 zł na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Warnice. Całkowity koszt realizowanego zadania w roku 2011 wynosi 7 000 000,00 zł. Wkład własny Powiatu zostanie sfinansowany kredytem.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek

data opublikowania: 2011-08-29 13:57:14
data ostatniej aktualizacji: 2011-08-29 13:57:14

Strona odwiedzona 551 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.