Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

VIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/68/2011 z dnia 2011-09-29

w sprawie pozbawienia ulicy Sadowej w Moryniu kategorii drogi powiatowej

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113) oraz art. 6a ust. 2, w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, zmiany - Dz. U. z 2007 r. Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381, z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 101, Nr 19 poz. 100, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz.1323, z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466, z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 159, poz. 945) oraz § 1 ust. 2 lit. a) porozumienia zawartego w dniu 31 maja 2011 r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim, Gminą Moryń a Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowo-Handlowym ESBUD w Myśliborzu, w porozumieniu z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie pozbawienia ulicy Sadowej w Moryniu kategorii drogi powiatowej, wyrażonym Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1251/11 z dnia 9 sierpnia 2011 r., po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gminy Moryń, Zarządu Powiatu w Myśliborzu, Zarządu Powiatu w Policach, Zarządu Powiatu Pyrzyckiego, Zarządu Powiatu Stargardzkiego oraz Prezydenta Miasta Szczecin, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. P ozbawia się ulicę Sadową w Moryniu kategorii drogi powiatowej, stanowiącą działkę drogową Nr 350, o powierzchni 0,2444 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Moryń.
2. Lokalizacja ulicy Sadowej oznaczona jest na mapie, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Pozbawienie drogi, o której mowa w § 1, kategorii drogi powiatowej następuje z mocą od 1 stycznia 2012 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Alicja KordylasińskaUZASADNIENIE

Przedmiotowa nieruchomość drogowa oznaczona Nr 350, położona w obr. Moryń 3, stanowi ulicę usytuowaną w obrębie osiedla domów jednorodzinnych. Po drodze odbywa się ruch lokalny o małym natężeniu. Mając na uwadze zapisy ustawy o drogach publicznych zmiana kategorii drogi jest w pełni zasadna. Wolę przejęcia przedmiotowej ulicy wyraziła Gmina Moryń.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami
inż. Arkadiusz Durma

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-10-03 13:05:13
data ostatniej aktualizacji: 2011-10-03 13:05:13

Strona odwiedzona 520 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.