Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

VIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/69/2011 z dnia 2011-09-29

w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2011 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm. ) w związku z § 4 ust. 1 uchwały Nr V/35/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 01 lipca 2011 r. Nr 76 poz. 1434), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizowane w 2011 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z wykazem, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Dotacja zostanie udzielona z budżetu powiatu na rok budżetowy 2011.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Alicja KordylasińskaUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o samorządzie powiatowym do zadań publicznych powiatu o charakterze ponadgminnym należy ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. W uchwale Nr V/35/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 kwietnia 2011 r. określono zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z którymi istnieje możliwość udzielenia dotacji na zadania określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.). Środki finansowe na udzielenie dotacji znajdują pokrycie w budżecie Powiatu Gryfińskiego. W oparciu o przyjęte zasady, w terminie do 30 czerwca 2011 r. złożone zostały 2 wnioski o dotację, na łączną kwotę 35.841,14 zł.

Zarząd Powiatu w Gryfinie zatwierdził listę zadań do dofinansowania stosownie do środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na 2011 rok, a Rada Powiatu może udzielić dotacji, na zasadach określonych w ww. uchwale.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-10-03 13:05:13
data ostatniej aktualizacji: 2011-10-03 13:05:13

Strona odwiedzona 584 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.