Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XI/79/2011 z dnia 2011-12-22

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 30 lat, w drodze bezprzetargowej, umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651; zm. Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; Dz. U. z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 732, Nr 135, poz. 789, Nr 187, poz. 1110), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na okres 30 lat, w drodze bezprzetargowej, umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 161/1 o pow. 1 242 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Armii Krajowej 8, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Spółka "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie użytkuje na podstawie zawartych umów nieruchomości zabudowane stanowiące własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczone numerami działek:

 • 162/1 o pow. 5 245 m2, położona w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, przy ul. Parkowej 5 (umowa dzierżawy obowiązująca do dnia 31.12.2016r.),
 • 275 o pow. 594 m2 w udziale do 7996/10000 części, położona w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 39 (umowa dzierżawy obowiązująca do dnia 31.12.2011r.),
 • 161/1 o pow. 1 242 m2, położona w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Armii Krajowej 8 (umowa użyczenia obowiązująca do dnia 31.12.2011r.),
 • 257/11 o pow. 6 023 m2, położona w obrębie ewidencyjnym Pniewo, gmina Gryfino (umowa dzierżawy obowiązująca do dnia 31.12.2013r.).

Powyższe nieruchomości zostały udostępnione z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. W celu zapewnienia Spółce stabilnego zaplecza pod względem materialnych składników niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej, podjęte zostały czynności zmierzające do wydzierżawienia na rzecz Spółki nieruchomości niezbędnych do udzielania świadczeń medycznych na okres 30 lat.

Rada Powiatu w Gryfinie wyraziła już zgodę na zawarcie na okres 30 lat, w drodze bezprzetargowej, umów dzierżawy nieruchomości oznaczonych numerami działek 162/1, 275 w udziale do 7996/10000 części i 257/11. Z niniejszego postępowania wyłączona została działka nr 161/1 z uwagi na prowadzone z Gminą Gryfino rozmowy dotyczące jej przejęcia przez Gminę. Negatywny wynik rokowań umożliwił jednak zagospodarowanie nieruchomości na cele świadczenia usług medycznych. Niezbędne jest więc wyrażenie przez Radę Powiatu zgody na wydzierżawienie również działki nr 161/1.

Stosownie do art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy przedmiotowej nieruchomości na okres 30 lat.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2011-12-23 13:21:53
data ostatniej aktualizacji: 2011-12-23 13:21:53

Strona odwiedzona 431 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.