Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/93/2012 z dnia 2012-02-16

w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz.1218, Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1 Uchwala się statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2 Traci moc uchwała Rady Powiatu w Gryfinie Nr 471/XXXVII/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz z uwagi na nowelizacje aktów prawnych dotyczących zadań pomocy społecznej w powiatach zachodzi konieczność dostosowania postanowień statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie do treści aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Zakres zmian uzasadnia przyjęcie nowego statutu PCPR wraz z jednoczesnym uchyleniem poprzedniej uchwały w sprawie uchwalenia statutu, którego treść stanowiła w znacznej części powtórzenie regulacji zawartej obecnie w Regulaminie Organizacyjnym PCPR. Uchwalenie nowego statutu, zamiast wprowadzenia zmian w obecnie obowiązującym, ma na celu ułatwienie korzystania z tego aktu prawnego.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-02-20 09:36:08
data ostatniej aktualizacji: 2012-02-20 09:36:08

Strona odwiedzona 413 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.