Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/97/2012 z dnia 2012-02-16

w sprawie zamiaru przekształcenia szkół

Na podstawie art. 59 ust. 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz.1532, Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1206, Nr 149 poz. 887), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2012 r. wymienionych poniżej Zasadniczych Szkół Zawodowych o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnie Zasadnicze Szkoły Zawodowe:

 1. Zasadniczą Szkołę Zawodową wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie,
 2. Zasadniczą Szkołę Zawodową wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,
 3. Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.

§ 2. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2012 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

§ 3. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do:

 1. przesłania uchwały do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii w sprawie przekształcenia szkół, określonych w § 1 i § 2,
 2. powiadomienia rodziców uczniów o zamiarze przekształcenia szkół wymienionych w § 1 oraz uczniów szkoły wymienionej w § 2.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2005 poz. 1206) od 1 września 2012 r. w systemie oświaty zmianie ulegną typy szkół ponadgimnazjalnych:

 • zamiast dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym i trzyletnim technikum uzupełniającym, funkcjonować będzie trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
 • zamiast dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych funkcjonować będzie liceum ogólnokształcące dla dorosłych. W liceum dla dorosłych, utworzonym w wyniku przekształcenia prowadzi się klasy dotychczasowej szkoły, aż do czasu likwidacji tych klas tj. do 31 sierpnia 2014 r.

Szkoły podlegające przekształceniu od 1 września 2012 r. to:

 • zasadnicza szkoła zawodowa dla młodzieży w ZSP Nr 1 w Chojnie oraz w ZSP Nr 2 w Gryfinie - 485 uczniów ogółem, w tym w zawodach 2-letnich kształci się - 158 uczniów, a w zawodach 3-letnich - 327 uczniów;
 • zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych w ZSP Nr 1 w Chojnie - 39 uczniów, w tym w zawodach 2-letnich kształci się - 18 uczniów, a w zawodach 3-letnich - 21 uczniów;
 • zasadnicza szkoła zawodowa specjalnej w SOSW w Chojnie - 14 uczniów, kształcących się w zawodach 2-letnich;
 • uzupełniające licem ogólnokształcące dla dorosłych - ZSP Nr 2 w Gryfinie - 22 uczniów (nauka w systemie 2-letnim).

Zmiany w kształceniu zawodowym wprowadzone z dniem 1 września 2012 r. zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w ww. ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty przebiegać będą w sposób stopniowy, co oznacza, że rozpoczęte wcześniej kształcenie będzie kontynuowane do jego zakończenia (tj. do 31 sierpnia 2014 r.) na dotychczasowych zasadach.

Natomiast od 1 września 2012 r. w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe będzie wdrażana nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach.

W związku z powyższym istnieje konieczność dokonania przekształcenia działających zasadniczych szkół zawodowych, w trybie art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które powinno być poprzedzone podjęciem niniejszej uchwały intencyjnej.

Przekształcenie nie powoduje dodatkowych skutków finansowych, nie ulega likwidacji żadna szkoła, nie tracą pracy nauczyciele.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2012-02-20 10:27:21
data ostatniej aktualizacji: 2012-02-20 10:27:21

Strona odwiedzona 444 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.